Dôvodom je, že naše rozpoloženie ,,bojuj“ alebo ,,utekaj” spôsobil podráždený sympatický nervový systém, ktorý zodpovedá aj za vyšší výkon organizmu. Pozornosť sa tak zúžila len na jednu vec – vyhnúť sa bezprostrednému riziku. Preto sa nám zdá, že sme v tomto stave uzamknutí, neschopní sústrediť sa na bežné povinnosti alebo dlhodobé ciele.

Možno vám pomôže šesť stratégií, ktoré zozbierala americká psychologička Melanie Greenberg. Rady sú vytvorené na základe vedeckých prieskumov a pomáhajú znížiť stav úzkosti.

1. Prehodnoťte, či sa hrozba môže naozaj udiať.

Hoci stav úzkosti dáva pocit, že hrozba je na spadnutie, zväčša sa to, s čím sme si robili najväčšie starosti, nikdy neudeje. Tu je dobrá rada: zapisujte si obavy a aj to, ktoré z nich sa naozaj vyplnili. Časom zistíte, ako veľmi ste preháňali pri tvorbe katastrofických scenárov.

2. De-katastrofizujte.

Aj keď zlá udalosť nastala, môžeme ju zakaždým zvládnuť vlastnými zručnosťami a schopnosťami alebo zapojiť iných ľudí do riešenia.  Hoci to nie je príjemné, treba si uvedomiť, že vždy stretnutie s pavúkom, záchvat paniky, či stratu peňazí dokážeme prežiť. Je dôležité si uvedomiť, že len veľmi málo negatívnych udalostí znamená koniec sveta.

3. Používajte hlboké dýchanie a relaxáciu.

Vedomou relaxáciou svalov sa začne upokojovať automaticky aj myseľ a môžeme začať jasne premýšľať. Najprv sa naučte nejakú relaxačnú techniku mimo stresových situácií. Ak to bude pre vás časom automatické, v náročných chvíľach ju budete vedieť spustiť automaticky. Hlboké dýchanie zase spúšťa automaticky parasympatický nervový systém, ktorý dokáže zabrzdiť rozrušenie spôsobené sympatickým nervovým systémom.

4. Uvedomujte si vlastné fyzické a duševné reakcie.

Zručnosť všímavosti zahŕňa pokojne sledovanie vlastných reakcií v stave úzkosti vrátane strachu bez paniky alebo pocitu nutkania konať.

5. Prijmite vlastný strach a začnite žiť podľa základných životných hodnôt.

Prijatie vlastného strachu a negatívnych pocitov je jedným z prístupov, ktorý učí ľudí, ako tieto pocity nepotláčať a nekontrolovať. Nasmerovaním pozornosti na bežné povinnosti a životné hodnoty a ciele, môžeme žiť plnohodnotný život napriek strachu.

6. Vystavenie sa strachu.

Vystavenie sa dobrovoľne našim strachom je najsilnejšou metódou ako odstrániť pocity úzkosti. Princíp spočíva v spočinutí v situácii, ktorá nám spôsobuje strach a úzkosť tak dlho, pokiaľ negatívne pocity prirodzene neodznejú. Strach nás totiž núti z takýchto situácií utiecť alebo sa im vyhnúť, takže sa naše telá a mysle nemôžu naučiť, že toho, čo sa najviac bojíme, nie je v skutočnosti nebezpečné.