Existuje niekoľko rôznych možností ako s rozdeľovaním platieb, peňazí, výdavkov vo vzťahu správne narábať. A tým správne majte na mysli to, že dobre fungujúci vzťah aj po peňažnej stránke je asi tou najlepšou investíciou Všetko, čo sa týka platieb a peňazí medzi dvomi ľuďmi či manželmi má svoje výhody a nevýhody. Tu sú štyri z najbežnejších metód ako rozdeľovať výdavky, plus potenciálne výhody a nevýhody pre čokoľvek sa už rozhodnete:

Všetky výdavky rozdeľte fifty-fifty: Rozdeliť všetky náklady na polovicu je určite jednoduchá voľba, ale reakcia môže byť trochu zložitejšia. Iste, všetci platia svoj “spravodlivý podiel”, ale ten, kto zarába menej peňazí vo vzťahu môže byť frustrovaný nakoľko platí väčšiu časť svojho platu.

Plaťte pomer podľa oboch zárobkov: Zdá sa to byť rozumné. Ak jeden z partnerov zarába ročne 20-tisíc a druhý desaťtisíc, potom je zrejmé rozdeliť všetky výdavky polovičným podielom 1:2. Takže jeden platí trištvrtiny výdavkov. Rozdelením nákladov týmto spôsobom zabezpečí, aby každý z partnerov platiť rovnocenný podiel vzhľadom k svojmu platu. Čo je teda nevýhodou? Veci sa môžu stať chaotické pokiaľ niektorému z partnerov plat znížia alebo navýšia. Hoci mnohí si v prípade navýšenia myslia, že ide o pozitívnejšiu zmenu. Nemusí byť tomu celkom tak. Ľahko môžete do vzťahu vniesť mrzutosť či už na jednej alebo druhej strane. Správajte sa operatívne a súhlaste s každou zmenou, ktorá má prispieť spoločnej pohode.

Živiteľ platí všetko: Pre druhú polovičku príjemné riešenie. Funguje to najmä, ak jedna polovička zostáva doma s deťmi alebo má umeleckú kariéru a sporadické, nepredvídateľné príjmy. V podobnom systéme, ale zvykne nastať nerovnováha, pocit, že nevyváženého vzťahu, najmä keď živiteľ/ka nadobunde pocit, že si za túto snahu môžu dovoliť mať aj vlastné výdavky. Všetky spory a riešenia začínajú a zároveň končia práve tu.

Každý si platí svoje: Demokratický, ale pre vzťah nepraktický spôsob. Hoci v mnohých prípadoch môže fungovať oveľa lepšie, než ktorékoľvek predchádzajúce riešenie. Čo je spoločné, to sa delí dvomi, čo je jednotlivé platí si každý sám. Každý má svoju voľnosť a svoju zodpovednosť. Kým sa dokážu partneri o sebe navzájom i osve postarať a podať si pomocnú ruku keď sa objavia výpadky v príjmoch, peniaze nebudú dôvodom žiadnej roztržky.

Podľa psychológov platí, že keď dôjde na peniaze vo vzťahu, kľúčovou je vždy komunikácia. V nej sa majú podporovať obaja a najmä byť úprimní. Všetko je o rovnováhe vzťahu. Kto má s tým problém by do vzťahu nemal ani vstupovať alebo je práve z neho jednou nohou von… Držíme palce!