Spôsob, akým pracujeme, je narušený, ak nemáme čas na naše základné ľudské potreby. Nedostatočný spánok, nepravidelné a nezdravé stravovanie, zvyšujú stres a tým aj riziko vyhorenia v práci. Aké stratégie teda použiť, aby ste proti stresu efektívne bojovali?

1.      Zmeňte si vaše heslá. Vytvorenie podnetov v našom prostredí nás nabáda konať určitým spôsobom. Napríklad ak chcete spracovať svoj hnev, zmeňte si svoje heslo na “nehnevajsa”. Koľkokrát počas dňa píšete svoje heslo? Urobte z toho niečo, čo vám pomôže vytvoriť si prostredie, aké chcete.
2.      Objímte niekoho. Pri objímaní sa uvoľňuje oxytocín, hormón, ktorý podporuje prosociálne správanie, ktoré prispieva k relaxácii, dôvere a súcitu. Osem objatí denne pomáha udržiavať dobré vzťahy.
3.      Pohladkajte nejaké zviera. Hladenie zvierat zvyšuje úrovne serotonínu a dopamínu, neurotransmiterov, ktoré majú upokojujúce vlastnosti.
4.      Vyskúšajte dýchanie 4-7-8. Ak nemáte dosť času na skutočnú meditáciu, vyskúšajte túto techniku. Sadnite si na stoličku alebo na podlahu s rovným chrbtom. Dýchajte, kým napočítate do štyroch, zadržte dych do siedmych a na osem vydýchnite.
5.      Vychutnajte si niečo. Zapojte sa do myšlienok alebo správania, ktoré zvyšujú účinok pozitívnych udalostí alebo emócií. Môže ísť o anticipáciu – tešenie sa na pozitívnu udalosť, vychutnávanie okamihu – potešenie z aktuálnej skúsenosti, reminiscenciu – spomínanie na minulú udalosť s vyvolaním pozitívnych pocitov.
6.      Usmievajte sa. Emócie sú nákazlivé. Môžete sa cítiť akokoľvek zle, ale jednoduchý úsmev vo vás vyvolá pocit šťastia a navyše signalizuje druhým, že sa chcete s nimi spojiť.
7.      Vyčistite si hlavu. Počas dňa máme množstvo kontraproduktívnych myšlienok a emócií. Hnev, úzkosť alebo frustrácia musia byť spracované. Aby ste dostali z hlavy tie najhoršie možné scenáre, hoďte ich na papier. Budete prekvapení, ako inak problém zrazu vyzerá.
8.      “Ak-tak” cieľ. Ak prídate k svojmu cieľu formulku ak-tak, pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa rýchlo stúpne. Váš mozog tak začne automaticky fungovať podľa tejto formulácie a napĺňanie vášho cieľa sa pre vás stane zvykom.
9.      Vytvorte si svoje PERMA-H skóre. Písmená v tejto skratke znamenajú: P – pozitívne emócie, E- engagement (angažovanosť), R – relationships (vzťahy), M – meaning (význam), A – achievement (úspech), H – health (zdravie). Rozdeľte si 30 bodov na každý z prvkov a zistíte, ktorej oblasti by ste mali venovať viac pozornosti.
10.  Zahrajte si mentálnu hru. Sme predurčení pamätať si skôr negatívne udalosti a informácie. Ak máte stresujúci deň, váš mozog si bude prehrávať stresujúce udalosti ešte dlho po tom, čo stres odoznel. Rozptýľte tieto myšlienky nejakou jednoduchou mentálnou hrou. Napríklad vytvárajte vety, kde každé slovo začína rovnakým písmenom.

Vyberte si dve alebo tri stratégie, ktoré vás najviac oslovili a začleňte ich do vášho každodenného života ako nový návyk. Verte, funguje to len opakovaním. :-)