Zvyčajne spracovávame nepríjemné a bolestivé zážitky pomocou sebareflexie a rozmýšľania nad nimi. Avšak nie všetky formy sebareflexie sú psychologicky zdravé a adaptívne. Prehnané zaoberanie sa nepríjemnými udalosťami spolu s ich prehrávaním v mysli reprezentuje nezdravú formu sebareflexie, pretože má nečakane zničujúce dôsledky.

Tu je 10 prekvapivých faktov o prehnanom rozmýšľaní, ktoré by ste mali vedieť:

1. Nevedie k pochopeniu.

Neustále zaoberanie sa smutnými udalosťami v mysli nevedie k ich lepšiemu porozumeniu. To dosiahnete iba cielenými otázkami, ktoré sú zamerané na riešenie problému a pohľadom na situáciu z inej perspektívy.

2. Môže viesť k narušenému rozhodovaniu a riešeniu problémov.

Opakované prehrávanie udalostí v mysli vo vás vyvoláva pocity bezmocnosti. Ak to robíte príliš často, môže sa tento pocit generalizovať a s každým novým problémom sa budete cítiť rovnako bezmocní. Narastajúce pocity bezmocnosti následne znižujú schopnosť riešiť problém.

3. Znova spúšťa emočnú úzkosť.

Rozmýšľanie nad emočne znepojujúcimi udalosťami vo vás vyvoláva rovnako nepríjemné pocity, aké ste cítili v čase, keď sa vám táto udalosť stala. Takto si nakoniec spôsobujete opakovane emočnú bolesť namiesto toho, aby ste udalosť spracovali inak.

4. Môže sa zmeniť na nepozvaného hosťa.

Čím viac myslíte na nepríjmenú udalosť, tým viac asociácií si k nej vytvárate, tým častejšie vám bude vŕtať v hlave a tým viac emočnej úzkosti vám spôsobí.

5. Môže sa stať navýkové.

Nutkanie prehnane rozmýšľať môže byť veľmi neprekonateľné. Čím viac vyhoviete nutkaniu, tým pravdepodobnejšie vám bude udalosť vyskakovať v mysli a tým neprekonateľnejšia bude túžba si túto udalosť neustále prehrávať v hlave. Premýšľanie sa tak stane zvykom a začnete tráviť prehnané množstvo času myšlienkami z jednej nepríjemnej udalosti na druhú.

6. Môže spôsobiť depresiu.

Ak trávite príliš veľa času zameriavaním sa na negatívne myšlienky, máte väčší sklon podľahnúť depresii. Predlžujete tým trvanie depresívnej epizódy, ak ju máte.

7. Môže viesť k alkoholizmu.

Piť alkohol, aby ste potlačili zlú náladu je zlý nápad, pretože čím negatívnejšie sú vaše myšlienky, tým viac alkoholu pijete a vystavujete sa tak riziku, že sa u vás rozvinie alkoholizmus.

8. Môže viesť k rozvoju porúch pijímania potravy.

Mnoho ľudí svoj stres kontroluje tým, že ho buď zajedá alebo úplne stratí kontrolu nad svojimi stravovacími návykmi. Dostávajú sa tak do veľkého rizika, že sa u nich rozvinie niektorá z porúch príjmu potravy.

9. Zvyšuje riziko rozvoja kardiovaskulárnych chorôb.

Zameriavanie sa na nepríjemné udalosti aktivuje vaše psychologické a fyziologické stresové odpovede a zaplaví váš systém kortizolom, čiže stresovým hormónom. Časom vás môže nadmerné premýšľanie vystaviť veľkému riziku kardiovaskulárnych chorôb.

10. Je citlivé na rozptýlenie pozornosti.

Najlepší spôsob, ako prekonať nutkanie k nezdravému premýšľaniu, je rozptýliť svoju pozornosť aspoň na pár minút. Môžete na to použiť úlohy, ktoré si vyžadujú koncentráciu, ako napríklad krížovky alebo hry v mobile. Pomôže vám to rýchlo znížiť potrebu premýšľania a frekvenciu nepríjemných myšlienok a znovu obnoviť váš mentálny stav.