zamestnanie

Čo robíme zle pri hľadaní práce

Hľadáte si prácu. Má to svoje pravidlá, aby ste toto obdobie života zvládli v pohode. Buďte pohotoví a o krok pred ostatnými.

Ako byť vzácny pre trh práce

Niet pochýb o tom, že väčšina rodičov chce pre svoje deti to najlepšie. Medzi to sa ráta aj dobré vzdelanie a potom dobrá práca. Ale tlačiť svojho potomka na vysokú školu, bez ohľadu na jeho záujmy a schopnosti, nie je vždy tá najlepšia cesta.

Hľadáte si prácu na internete? Robia to však všetci

Pracovný trh zažíva zaťažkávajúce obdobie. Firmy sa snažia hľadať ľudí všetkými spôsobmi a prostriedkami. Tradičné inzercie v médiách, na úradoch práce už strácajú efekt. Ľudia hľadajú nové zamestnanie najmä na internete...

Najčastejšou bariérou pri hľadaní práce je prax

Vývoj pracovného trhu zaznamenáva vzostup. Aj napriek tomu, že stav je podobný tomu pred krízou a trh práce sa oživil, ostáva na úradoch práce veľa kandidátov, ktorí sa snažia uplatniť na pracovnom trhu. Prečo je to tak? Aké bariéry vnímajú kandidáti pri hľadaní práce?

Pracujeme v pohybe a mobilní sme aj pri hľadaní práce

Štúdia Work Trends Study spoločnosti Adecco prezentuje kľúčové poznatky a odporúčania pre nábory zamestnancov cez sociálne siete, digitálnu reputáciu a novovznikajúce trendy pracoviska budúcnosti.

Vďaka sociálnym médiám si môžete nájsť novú prácu

Sociálne médiá sú čoraz častejším aktívnym nástrojom na vyhľadávanie vhodných kandidátov. Recruiterom umožňujú nazrieť do profilov aj tých uchádzačov, ktorí aktuálne nereflektujú na ponuku práce a pracovať s takzvanými pasívnymi kandidátmi.

Mladí Slováci chcú „dream job“, no nevedia sa v životopise predať

Medzinárodná súťaž McROY Your Dream Job ukazuje, že uchádzači o stáž u tohtoročných deviatich osobností slovenského a českého biznisu nevedia v životopise jasne prezentovať, prečo by mali byť výhercami lukratívnych stáží práve oni. Naučte sa to.

Chcete správne požiadať o vyšší plat?

Urobte tak v rámci vášho ročného, či polročného hodnotenia. Podľa prieskumu spoločnosti Grafton Recruitment je najväčším motivujúcim faktorom pre zamestnanca práve finančné ohodnotenie (takmer 63 percent respondentov), až následne je to pracovná náplň, pracovný kolektív a možnosť vzdelávať sa.

Chcete prácu? Sledujte profily úspešných kandidátov

Ako má vyzerať úspešný kandidát a záujemca o prácu? Na základe skúseností zostavili personalisti agentúry Grafton Recruitment profily úspešných kandidátov. Tieto profily zohľadňujú aktuálny dopyt na slovenskom trhu práce a reflektujú aj to, čo sa požaduje v jednotlivých regionoch.