generácia Y

Chcete patriť ku generácii Y

Generáciu Y charakterizuje viacero mýtov. Majú vraj veľké ambície a plat, uznanie & digitálnu závislosť.