ako premýšľať

Ako sa popasovať s nudným projektom

Situácia známa asi každému. Projekt sa nehýbe, ale z časti aj vďaka tomu, že vás nebaví. Keď sa konečne čo-to pohne, tak sa to nevyvíja dobrým smerom a vy opäť rýchlo zatiahnete ručnú brzdu. Ako prekonať krušné časy a projektovú krízu?

Spoľahnite sa na svoje (mysliace) ruky

Ruka je úžasný nástroj. V spojení s dvoma hemisférami mozgu, takmer neprekonateľný. To, čo ťažko vyjadríme slovami, to vyjadríme gestami, kresbou, náčrtom a maľovaním a inými technikami, ktoré zapájajú vaše ruky. Mysliace ruky.