Kampaň značky ABSOLUT Každá láska je láska našla podporu aj medzi jazykovedkyňami a jazykovedcami Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Reagovali na verejnú výzvu za zmenu aktuálnej definície slova láska v Slovníku súčasného slovenského jazyka, ktorú značka iniciovala symbolicky na dsv. Valentína. Podpísalo sa pod ňu viac ako 6-tisíc ľudí.

Slovník súčasného slovenského jazyka definuje lásku ako náklonnosť jedného pohlavia k druhému. V oficiálnych slovníkoch po celom svete je už pritom výklad lásky upravený tak, aby ju nevymedzoval ako cit medzi dvomi pohlaviami, ale ako náklonnosť medzi ľuďmi či osobami. O tom, že tieto definície sú dôležité a mali by zachytávať rozmanitosť skutočného života, je presvedčená aj jazykovedkyňa a sociolingvistka Lucia Molnár Satinská. „Presnejšia definícia v slovníku by mohla uľahčiť dialóg o láske v našej spoločnosti naprieč generáciami či ďalšími sociálnymi skupinami,“ vysvetľuje Molnár Satinská.

Iniciovať zmenu tejto definície lásky sa rozhodla značka Absolut verejnou výzvou, ktorú podpísalo viac ako 6-tisíc ľudí starších než 18 rokov. Výzvu podporili aj známe osobnosti ako víťaz SuperStar Adam Pavlovčin, influencerka Alžbeta Saloňová známa ako Beth.Sal, producentka a drumandbassová dídžejka Matia Lenická alias B-Complex, influencer Expl0ited a množstvo ďalších osobností slovenskej kultúry či hudobnej scény.

Zmena je v rukách jazykovedkýň a jazykovedcov

Značka Absolut neprichádza s konkrétnym návrhom nového výkladu lásky, poukazuje však na manifest nabádajúci k tolerancii. „Naším zámerom bolo docieliť otvorenie kultivovanej diskusie na túto tému a ukázať, že aj na Slovensku existuje zázemie na zmenu definície slova láska v našom oficiálnom slovníku tak, aby zohľadňovala hodnoty ako rovnosť, akceptácia a sloboda a nebude stavať lásku na náklonnosti opačných pohlaví, ale prijme ju bez rozdielu aj medzi tými rovnakými, vysvetľuje cieľ kampane Veronika Lisová, brand manager značky Absolut.

Verejná iniciatíva Definícia lásky sa stretla s podnetmi z vlastných odborných kruhov SAV, kde sa zamýšľali nad potrebou vytvorenia takej definície slova láska, ktorá by rešpektovala realitu a aj to, ako široko sa slovo v jazyku používa. Uvedomujeme si, že slovo láska, konkrétne význam „ľúbostný cit“, nie je v doterajších výkladových slovníkoch slovenčiny zverejnených na Slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV vyložené adekvátne tomu, ako sa v jazyku používa. Rovnako ako respondenti, ktorí sa zapojili do vašej výzvy, aj my podporujeme návrh pristúpiť k zmene tohto výkladu, i keď nejde o triviálnu záležitosť,“ vysvetľuje vedecká pracovníčka Mgr. Bronislava Chocholová, PhD. z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra. Z dôvodu rešpektovania autorských práv by k úprave spomínanej definície lásky podľa jej slov mohlo dôjsť len v elektronickej verzii Slovníka súčasného slovenského jazyka, pričom zmena by bola súčasťou viacerých plánovaných slovníkových úprav.

„Veľmi sa tešíme a sme vďační za prístup kompetentných jazykovedkýň a jazykovedcov zo Slovenskej akadémie vied. Symbolicky sme im odovzdali podpisy spolu s odkazmi od ľudí, ktorí veria, že aj v našom slovníku môžeme prijať lásku takú, aká je nehľadiacu na pohlavie, vieru či farbu pleti, ale ako cit, ktorý prežívame všetci rovnako,“ dodáva Veronika Lisová.