Nechodia za mnou len páry, ktoré riešia vzťahové problémy, či ťažkosti v rodine. Veľa vecí je osobných, mnohí ľudia prežívajú úzkosti, majú obavy z neschopnosti podať adekvátny výkon, boja sa, že nenaplnia očakávania, často u zamestnávateľa, ale aj svoje vlastné,“ vymenúva problémy, s ktorými chodievajú ľudia za ním najčastejšie.

Psychológa často navštívia aj ľudia (hlavne ženy a dievčatá), ktoré majú poruchy prijímania potravy, či už ide o bulímiu či anorexiu.

A čo manažéri?Tí často cítia, že ich atakuje syndróm vyhorenia. Prípadne po nejakej udalosti majú pocit, stratili nejakú schopnosť, napríklad prezentácie na verejnosti a podobne. Hoci v minulosti nikdy nezažívali pred verejným vystúpením trému alebo strach, zrazu sa niečo stalo, niečo sa zlomilo a oni akoby stratili túto schopnosť. To samozrejme nie je pravda, oni ju nestratili, ale musíme hľadať príčinu, čo sa stalo“, dodal klinický psychológ.

Často pritom ide len o nedostatočnú mieru oddychu, títo ľudia sa málokedy starajú o svoje potreby, o  to, čo sami potrebujú na to, aby mohli optimálne fungovať. „Opäť tam ide o zaťaženie pracovným stresom, pracovným vypätím a nedostatočným kompenzovaním v oblasti oddychu a také tie veci, ktoré môžu generovať pre človeka pozitívne zážitky,“ dodal psychológ.