Čo vám Speak UP prinesie?
Tréningový program Speak UP sú 3 dni, ktoré z vás spravia neporovnateľne lepšieho rečníka. Výrazne zlepšíte svoje prezentačné zručnosti a vystupovanie na verejnosti. Ale to nie je všetko: naučíte sa autenticky vyjadriť, čo v sebe nosíte a získate nový príval energie, sebavedomia a kreativity do života.

Aký je cieľ Speak UP-u?
Cieľom tréningu Speak UP je poskytnúť vám priestor, know-how a podporu, aby ste sa naplno prejavili ako rečníci. Vystupovanie na verejnosti býva často nočnou morou pre tých, čo prednášajú, a často žiaľ aj pre tých, čo sedia v publiku. A pritom väčšinou stačí málo, aby ste zaujali a sami sa cítili na pódiu dobre.

Metódy a nástroje
praktický nácvik so spätnou väzbou
prednášky s praktickými tipmi a návodmi
diskusie na vaše témy a otázky
prípadové štúdie, analýzy vzorov
hry, divadelné techniky, scénky a hranie rolí
individuálna práca, práca vo dvojiciach a skupinkách
video nahrávanie a analýza vášho vystúpenia
hojnosť okamžitej konštruktívnej spätnej väzby od lektorov i ostatných účastníkov
domáce úlohy, nácvik pred zrkadlom, podpora kreativity
fungujúce tipy a triky, ktoré si prakticky vyskúšate a uvidíte ten rozdiel

Pre koho je tréning určený?
potrebujete vedieť dobre vystupovať pred ľuďmi v práci alebo iných projektoch
chcete sa stať z dobrého rečníka skvelým
chcete rozvíjať svoju osobnosť, sebavedomie a kreativitu
radi sa učíte a osvojujete si nové zručnosti
vás baví stáť pred ľuďmi a chcete v tom byť lepší
chcete a máte čo povedať, ale mávate trému a na pódiu si neveríte

Kedy a kde?

Lektor: Katarína Kovalčíková, asistenti: Anton Kovalčík, Petra Pálfyová, Andrej Mažáry
Dátum: 3. 10. – 5. 10. 2014 (piatok – nedeľa), 17. 10. – 19. 10. 2014 (piatok – nedeľa)
Čas: od svitu do mrku
Miesto: Bratislava

Zaregistrovať