ABY POZNÁVANIE BAVILO

Seminár pre rodičov, učiteľov a všetkých, ktorí chcú pomôcť deťom rozvíjať zvedavosť a nechať ich tak prísť k ich vlastnej múdrosti a skúsenostiam. Jadrom semináru sú moderované diskusie s ľuďmi, ktorí majú praktické skúsenosti a výsledky. Seminár je jednodňový. Miesto v rámci Bratislavy dolaďujeme a bude zverejnené koncom augusta.

Ako vzbudiť zvedavosť · Ako nahradiť bifľovanie záujmom · Ako prebudiť lásku k poznávaniu tak, aby vydržala na celý život a nekončila dobrou známkou na vysvedčení · Domáce vzdelávanie · Alternatívy · Ako u detí udržať lásku k pohybu a cvičeniu · Ako počítačové hry môžu pomôcť a kedy škodia

Každá diskusia je moderovaná, s dvomi až tromi hosťami. Má cca 45 minút a po nej nasleduje cca 15 minút priestor pre otázky.

Diskutovať s vami prídu

Slávka Halčáková Herečka, moderátorka a mamina malej Jasmínky. Na Seminári dobrého učenia bude moderovať všetky diskusie.
 

Viera Krajčovičová Predsedkyňa OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku. Má jednu z najdlhšie doma vzdelávajúcich sa rodín v SR. V ďalšom roku, ktorý bude ich piatym domácoškolským, budú takto vzdelávať štyroch synov na oboch stupňoch ZŠ + jedna maličkú dcérku. Ich najstaršia dcéra pritom chodí a vždy chodila do školy.

 

Silvia Langermann Riaditeľka a garant spoločnosti Power coaching s.r.o. V tíme Powercoaching, ktorý vedie, spája psychológiu s coachingom, ktorý je fascinujúci práve pre jeho schopnosť revitalizovať jednotlivcov, tímy aj veľké spoločnosti. Venuje sa problematike vzťahu rodičov a detí.

 

Rastislav Lasák Vzdelaním je ekológ a špecialista na databázy a geografické informačné systémy. V projekte Živá učebnica je expertom na prírodné vedy. Vymýšľa programy a pomôcky pre lepšie vzdelávanie z biológie, fyziky a chémie. Je tiež učiteľom Tai-Chi Chuan.

 

Viera Lasáková Venuje sa ekovýchovným programom a projektom pre materské a základné školy v Banskobystrickom kraji. Navrhuje a realizuje tiež tvorbu pomôcok potrebných na výučbu a pripravuje metodické materiály pre učiteľov materských a základných škôl. Spolu s manželom sú aktívni v projekte Živá učebnica.

 

Lenka Rajchmanová Profesionálna tanečnica v Divadle Štúdio tanca, kde pôsobí aj ako lektorka pohybových kurzov pre deti. Na kurzoch využíva nenásilnú formu, prostredníctvom ktorej sa deti spoznávajú s tancom pomocou hier a cvičení. Tieto poznatky neskôr využijú v súčasnom tanci, ale aj v živote. Snaží sa do práce vkladať priateľský vzťah, čo najviac komunikovať s deťmi ako aj s rodičmi. Pracuje s rôznymi jednoduchými pomôckami, ale hlavne s prirodzeným pohybom dieťaťa.

 

Tomáš Török Okrem dlhoročných skúseností s deťmi pri výučbe angličtiny v jazykovej škole Empire, prináša na Slovensko program BrickByBrick, ktorý naučí deti praktické zručnosti v technických oblastiach. Predstavme si tému. Postavme model. Zahrajme sa. A popritom sa naučme ako to funguje. To je hlavný princíp ako deti uvádza do sveta techniky, matematiky, stavebníctva a prírodných vied. A to všetko s pomocou kociek LEGO®. Pretože vďaka nim si deti rozvíjajú svoje motorické, matematické, technické a kreatívne zručnosti. Hodiny sú tematicky zamerané na jednu z oblastí vedy, techniky alebo prírodovedy. Sú vedené hravou a zábavnou formou („edutainment“) a deti sú vtiahnuté do deja a pri stavaní jednotlivých modelov získavajú reálnu skúsenosť. Špeciálne vyškolení lektori sa pritom opierajú o licencovanú metodiku BrickByBrick vyvinutú a overenú expertmi v USA, vďaka ktorej je každá hodina vypracovaná presne krok za krokom.

 

Peter Živý Už 14 rokov sa venuje spoznávaniu alternatívnych foriem pedagogiky, ktoré pestujú i chránia v Človeku jeho sebaspojenie, rozvíjajú jeho vnútorný potenciál a budujú v ňom skutočný záujem o okolitý SVET. Počas posledných siedmich rokov rozvíja pohybové “Hry intuitívnej pedagogiky” v stretnutiach s mnohými skupinami ľudí a pozoruje kvalitatívne posuny v jeho vlastnom prejave života, ale i u mnohých ďalších. Preto do spoločnosti prináša úplne nový obraz o škole a vzdelávaní, o slobode v práci, zameraný viac na Človeka, na ľudskosť, na komunikáciu, na tvorivosť, autonómiu, spoluprácu… Spolupracuje s mnohými iniciatívami a projektami v priestore vzdelávania, slobodného a zodpovedného podnikania, ekológie, sociálnejšieho usporiadania spoločnosti.

Zaregistrovať