Kreslite si. Čmárajte. Robte si poznámky na obrúsky v kaviarni. Robte si poznámky aj na konferenciách do pripravených materiálov. Nevadí, že ich dostanete aj elektronicky a že máte záznam na videu či diktafóne. Verba volant, scripta manet, alebo hovorené uletí, napísané zostáva. Zostáva vo vaše pamäti. Ľahšie si spomienku vybavíte. Objavíte nové súvislosti, dve nezávislé kresby vám odrazu začnú dávať zmysel.

Kreslite si mentálne mapy. Tieto farebné schémy, ktoré sa podobajú mozgovej bunke – neurónu, spropagoval Tony Buzan. Ako na to? Do stredu najväčšieho papiera aký nájdete napíšte ústrednú myšlienku. Vezmite farebnú fixku a nakreslite prvú vetvu. Inou farbou budú druhé vetvy. Musia sa vzťahovať k ústrednej myšlienke, ale nemusia byť rozvinuté. Stačí jedno slovo. Potom sa sústreďte na každú vetvu samostatne a rozvíjajte súvisiace myšlienky ďalej. Píšte slová, myšlienky a kreslite si malé obrázky. Prepájajte vetvy prerušovanými čiarami. Mapu potom nechajte „odležať“ a dopĺňajte postupne, až kým nebudete spokojní. Presne takto pracuje váš mozog. Asociuje, spája, niekedy náhodne, inokedy jednoznačne a nutkavo. Čo sa vám napríklad spojí so slovom jahodový koláč? Kreslite…

Človek má emocionálnu pamäť. S koláčom sa vám nevybaví len „fotka“ koláča v mysli, ale aj vône a chuť. Určite ako prvé neuvidíte písmená K-O-L-Á-Č alebo C-A-K-E, ale začnú vám pracovať slinné žľazy a možno aj škvŕkať v bruchu. Ani WC nemusí byť označené ako WC, stačí ikona, symbol panáčika a viete aj pri letmom pohľade identifikovať onú miestnosť. Hlavne, keď sa vám chce. Tvrdé zoznamy položiek, tučné návody a pracovné postupy nám majú uľahčiť prácu, no pri kreatíve musia byť myšlienkové pochody neobmedzené doktrínami. Nezväzujte sa písmom a textom. Maľujte, skladajte z papiera, vystrihujte, lepte, stružlikajte a stavajte si LEGO kocky.

Mapy a nákresy používali vo svojej práci veľký myslitelia. Leonarda Da Vinciho zrejme netreba detaile predstavovať, jeho Vitruviov muž je až chronicky známy (dnes i vďaka Danovi Brownovi). Známe sú napríklad Feynmanove diagramy, fenomenálny fyzik si kreslil rozpady častíc. Jedny z najznámejších fotografií Alberta Einsteina ho zachycujú pri tabuli s kriedou v ruke. Klasickú tabuľu mal aj vo svojej pracovni. Nájdite si aj vy vlastný spôsob vyjadrenia mysliacou rukou. V obrazoch a bez slov tak, aby každý pochopil, čo máte na mysli. Dobrý tréning je spoločenská hra Aktivity.