Je v záujme vašej spoločnosti edukácia širokej (laickej) verejnosti v oblasti v ktorej pôsobíte?

Jana Horňáková, manažérka rozvoja organizácie a odborného vzdelávania dm; dm drogerie markt

Tým, že na trhu práce absentuje odborník v oblasti drogéristického sortimentu sa už 5-ty rok angažujeme v téme vzdelávania mladých ľudí vo veku 14 až 19 rokov. Zároveň pracujeme na vytvorení vzdelávacieho programu, ktorý umožní zvýšenie kvalifikácie v oblasti drogérie, zdravej výživy a kozmetiky prístupný pre širokú verejnosť. Vzdelávanie širokej verejnosti je jedným z našich cieľov v rámci zodpovedného vzdelávania.

JUDr. Ivana Golianová, odborníčka na betónové doplnky, Renit beton

Je pre nás dôležité, aby ľudia vedeli, že betón nie je len statický stavebný materiál, ale plní aj estetickú a dizajnovú funkciu. Je v našom záujme ponúknuť verejnosti hlbšie informácie aj o tom, že betón má veľa výhod, dlhú životnosť a je šetrný k prírode, pretože je recyklovateľný, a to 100%. Edukujeme napríklad prostredníctvom marketingových aktivít, ako je písanie blogov, autorských článkov či obsahovo hodnotného facebooku. Rovnako sa zúčastňujeme veľtrhov, kde sa s ľuďmi aj priamo zhovárame a odpovedáme im na ich otázky ako najlepšie vieme.

Ing. Martin ŠOLC, Managing director, SHERLOCK ASSA ABLOY

V poslednom období v spoločnosti rezonuje apel na kvalitu v každom smere. Nakoľko sa v oblasti zabezpečenia domácností objavujú často mýty, ktoré majú tendenciu rozširovať napríklad necertifikovaní výrobcovia, snažíme sa vzdelávať verejnosť ako správne vyberať bezpečnostné dvere a čo zaručuje kvalitu. Dôkladné informácie šíria naši odborníci nielen v predajniach a edukačné videá a texty cez online komunikáciu, ale venujeme sa aj edukácii prostredníctvom všetkých typov médií. Našou prvoradou úlohou je mať v SHERLOCK odborníkov, ktorí sú zdrojom najkvalitnejších informácií o bezpečnej domácnosti. Komplexné a názorné informácie viete získať aj v našom novom showroome v Troch vežiach v Bratislave.

Róbert Tóth – marketingový manažér, poisťovňa Aegon

Finančná gramotnosť Slovákov je hlboko pod priemerom krajín OECD, ako u školákov, tak i u dospelého obyvateľstva. Popri snahe ponúkať klientom užitočné poistné a dôchodkové produkty sa snažíme o to, aby ľudia týmto riešeniam aj rozumeli. Na našej web stránke nájdu rôzne online aplikácie, edukačné infografiky či finančné kalkulačky, ktoré im v tom pomôžu. Prostredníctvom našej Nadácie Aegon ľuďom tiež podporujeme edukáciu širokej verejnosti v oblasti prvej pomoci.

Andreas Kreutz, konateľ, TAILOR MADE

Áno, jednoznačne áno. Pracujem s pánskou elegantnou módou a naši muži majú v tejto oblasti žiaľ veľké medzery. Snažím sa písať články, blogy a informovať nielen mužov o tom, ako byť pekne a vhodne oblečený na danú príležitosť či pre určitú profesiu. Okrem toho je takmer každá návšteva klienta v našom obchode zároveň aj malým edukačným okienkom a privátnou konzultáciou na tému styling.

MUDr. Peter Harbulák, PhD., gynekológ, odborný zástupca pre reprodukčnú medicínu, GYN-FIV

V oblasti asistovanej reprodukcie sa snažíme priniesť najaktuálnejšie informácie predovšetkým odbornej verejnosti v rámci pravidelných regionálnych seminárov a tiež medzinárodného kongresu VITA NOVA, ktoré organizujeme. Vzdelávanie laickej verejnosti prebieha prostredníctvom nášho webu, či Facebook-u, médií a projektu Cesta k dieťaťu. Cieľom tohto projektu je zvýšiť informovanosť o téme asistovanej reprodukcie, nakoľko nedostatočná edukácia má za následok zbytočné predlžovanie cesty k vytúženému dieťatku.