Mnohé zo správania sa tínedžerov, o ktorom si myslíme, že je riskantné, je v skutočnosti impulzívne. Byť impulzívnym znamená robiť niečo, z čoho máme dobrý pocit práve teraz, než aby sme čakali na niečo ešte lepšie v budúcnosti.

Existujú dve časti impulzivity:

Prvou je riziko – Keď ste impulzívni, robíte riskantnejšie veci hneď, bez premýšľania o ich dlhodobých následkoch.

Druhou je hodnota – Ak si viac ceníte veci v súčasnosti než v budúcnosti, potom môžete urobiť veci hneď teraz. Každý si do určitej miery váži prítomnosť viac ako budúcnosť. Radšej by dostal desať eur práve teraz, ako desať eur o týždeň. Ale o koľko viac by potrebovali dostať o týždeň, aby sa vzdali desiatich eur práve teraz?

Psychológovia testovali dospievajúcich vo veku 12-17 rokov a mladých dospelých vo veku 18-27 rokov. Všetci účastníci dostali test rizika, hodnoty a tiež štandardný IQ test (Ravenove progresívne matice).

Použitý test na meranie rizika bol jednoduchou hazardnou úlohou. Účastníci videli koláč nakrájaný na šesť častí, pričom štyri kusy boli v jednej farbe a dve boli v inej. Koláč predstavoval hazard, v ktorom bola dvojtretinová šanca na výhru nižšej ceny a tretinová šanca na výhru dvojnásobnej ceny. Takže kto častejšie zvolil nižšiu pravdepodobnosť, tým na seba bral vyššie riziko.

V teste na hodnotu ľudia robili rad rozhodnutí o tom, či by dali prednosť určitému množstvu peňazí práve teraz, alebo väčšiemu množstvu niekedy v budúcnosti. Časové rozpätie bolo od dvoch dní do jedného roka.

Výsledky týchto testov naznačujú, že tínedžeri neriskovali viac ako dospelí, ale prítomnosť hodnotili vyššie ako dospelí. Znamená to, že dospelí aj tínedžeri si vyberali rizikovejší hazard zhruba v rovnakom pomere. V porovnaní s dospelými však tínedžeri potrebovali viac peňazí v budúcnosti, aby boli ochotní odložiť získanie peňazí na neskôr. Dospievajúca mládež si cení malé sumy peňazí rozhodne viac ako dospelí, ale dávajú prednosť peniazom v súčasnosti, pred tými v budúcnosti.

Odborné štúdie však naznačujú, že tínedžeri sú impulzívnejší nie preto, že sú ochotní viac riskovať, ale preto, že si tak vysoko cenia prítomnosť. Znamená to, že žijú hlavne pre súčasnosť.

Je treba aby dospelí pomohli svojim dospievajúcim deťom si uvedomiť, že skúsenosti v budúcnosti môžu byť hodnotnejšie ako ich možnosti práve v tejto chvíli. Je dôležité im pomôcť vidieť hodnotu budúcnosti.