Podľa americkej profesorky komunikácie Heidi Reeder, Ph.D., z Boise State University v Idaho si mnoho ľudí myslí, že keď príťažlivosť medzi mužom a ženou nevedie k pytačkách alebo sexu, potom je to buď smutné (“zmarená láska!”) alebo blud (“Koho si myslia, že oklamú?”). Skutočnosť je však taká, že v dnešnom svete sa môžu rozvíjať rôzne druhy príťažlivosti medzi mužom a ženou.

Heide Reeder analyzovala stovky prepísaných rozhovorov a prieskumov od mužov a žien, ktoré odrážajú ich najbližšie priateľstvá s opačným pohlavím. Profesorky prišla k záveru, že existujú 4 druhy príťažlivosti. Tie sa môžu vzájomne prekrývať a časom aj meniť – a len preto, že cítite jeden druh príťažlivosti k vášmu priateľovi, neznamená to, že on alebo ona cíti rovnaký typ príťažlivosti k vám. (Ale samozrejme, na to by ste prišli aj sami).

4 druhy príťažlivosti sú:
1. Priateľská príťažlivosť
2. Romantická príťažlivosť
3. Subjektívna fyzická /sexuálna príťažlivosť
4. Objektívna fyzická/sexuálna príťažlivosť (táto je obzvlášť zaujímavá, ale poďme sa najprv pozrieť na ostatné 3)

Priateľská príťažlivosť nie je romantickej alebo sexuálnej povahy. Je to druh príťažlivosti, ktorú cítite, keď venujete pozornosť osobe, ktorá je vám sympatická a radi s ním/s ňou trávite čas. Je to druh príťažlivosti, ktorú väčšina heterosexuálov pravdepodobne cíti k svojim priateľom rovnakého pohlavia. To bol výrazne najbežnejší druh príťažlivosti medzi „cross-sex“ priateľmi v našom prieskume. Takmer všetci respondenti (až 96 percent) tvrdili, že v súčasnosti cítia priateľskú príťažlivosť k priateľovi. Viac ako dve tretiny tvrdili, že ich priateľská príťažlivosť sa v priebehu času zvyšuje.

Romantická príťažlivosť – je dôležité nepliesť si ju s fyzickou alebo sexuálnou príťažlivosťou. Zatiaľ čo tieto dve príťažlivosti idú ruka v ruke, určite je možné natrafiť na niekoho, kto je fyzicky atraktívny, ale pritom netúžime byť s ním v romantickom vzťahu. Romantická príťažlivosť je o túžbe zmeniť priateľstvo na partnerský vzťah. Iba 14 percent z priateľov povedalo, že v súčasnej dobe cíti romantickú príťažlivosť k svojmu priateľovi. Zaujímavé je, že takmer polovica povedala, že cítila romantickú príťažlivosť viac v skoršej fáze priateľstva, než je tomu teraz. (,,Teraz, keď už viem, aká naozaj je, nemohol by som s ňou chodiť!”)

Subjektívna fyzická/sexuálna príťažlivosť sa týka fyzických pocitov k inej osobe, kedy pripúšťame, že chceme, aby sex bol istou súčasťou nášho vzťahu. Takmer tretina respondentov cítilo túto formu príťažlivosti k svojmu priateľovi, ale veľká väčšina (viac ako dve tretiny) v súčasnej dobe necíti nič podobné. Tento pocit sa môže v priebehu času meniť a je pravdepodobné, že príde skôr k zníženiu (v 30 percent respondentov), než umocneniu toho pocitu (o 20 percent).

Posledný typ príťažlivosti je veľmi zaujímavý, pretože o nej ľudia bežne nerozprávajú,nerobia o nej prieskumy či vtipy – objektívna fyzická/sexuálna príťažlivosť hovorí o tom, že niečí priateľ môže byť fyzicky atraktívny vo všeobecnej rovine (,,Chápem, prečo ho iní považujú za atraktívneho”), avšak nepociťujete k nemu príťažlivosť sami. Tento druh príťažlivosti bol zaznamenaný viac ako u polovice opýtaných, čo je o štvrtinu viac než u subjektívnej fyzickej/sexuálnej príťažlivosti.

Ako ste na tom vy?
Priateľská príťažlivosť je najčastejším typom príťažlivosti, nasledujú objektívna fyzická/ sexuálna príťažlivosť, subjektívna fyzická/sexuálna príťažlivosť, a – konečne – romantická príťažlivosť, ktorá aj keď sa vyskytne, má tendenciu k poklesu v priebehu času.

Kým médiá a mnoho výskumníkov sa zameriava na romantické a sexuálne väzby medzi mužmi a ženami, výskum v „cross-sex“ priateľstvách ukazuje, že môžu a aj vznikajú ďalšie typy vzťahov. Faktom je, že filmy ako „Keď Harry stretol Sally“ a „Svadba môjho najlepšieho priateľa“ sú zamerané na malé menšiny priateľstiev, v ktorých romantická príťažlivosť časom silnie.
Nabudúce, keď si všimnete muža a ženu ísť spolu, skúste si sami uvedomiť, že muži a ženy sa môžu spájať mnohými a rôznymi spôsobmi – a jeden z nich, veľmi obyčajný, môže byť jednoducho priateľstvo. :-)