Článok Laury VanderDrift a Christophera Agnewa, ktorý bol zverejnený v júni 2014 v časopise Journal of Personality and Social Psychology naznačuje, že staviame svoje osobné ciele do opozície s naším vzťahom a to spôsobom, ktorý môže vzťah vážne poškodiť.

Myšlienka úzko súvisí s výskumom, ktorý robil pred niekoľkými rokmi Art Mrkam, Miguel Brendl a Claude Messner. Zistili, že keď boli ľudia silne motivovaní dosiahnuť osobný cieľ, veľa z nich precenilo (alebo nadhodnotilo) veci súvisiace s dosiahnutím cieľa a naopak podhodnotilo veci s cieľom nesúvisiace. Ďalšie podobné výskumy naznačujú, že ľudia sú vysoko motivovaní napĺňať osobné ciele, ale devalvovať ich vzťah(y). Štúdie skúmali, či sa ľudia snažili splniť osobný cieľ (Mal by som sa naučiť hrať na saxofón alebo nie?), alebo či premýšľali nad krokmi, ktoré vedú k tomuto cieľu (Akých 5 krokov budem musieť absolvovať, ak sa chcem učiť hrať na saxofón?). Výskumy Petra Gollwitzera a jeho kolegov naznačujú, že premýšľať o krokoch potrebných na dosiahnutie cieľa zvyšuje odhodlanie cieľ dosiahnuť. Oveľa viac než len premýšľanie o cieli všeobecne.

Ďalších päť štúdií potvrdzuje, že účastníci boli oveľa menej ochotní zapojiť sa do činností, ktoré by mali pozitívny vplyv na ich vzťah, ak by mali aktívny osobný cieľ, než keby osobný cieľ vôbec nemali. V jednej štúdii boli účastníci menej ochotní odpustiť partnerovi priestupok, keď deklaroval, že má osobný cieľ, než keď to neurobil. Paradoxne to platilo najmä pre prehrešky, ktoré stáli v ceste osobným cieľom partnera. Sebecké, že?

V inej štúdii účastníci mali možnosť získať hodnotné informácie, ako zlepšiť ich vzťah a informácie ako zlepšiť ich schopnosť dosiahnuť osobné ciele. Ľudia, ktorí už mali aktívny osobný cieľ menej bažili po informáciách o tom, ako zlepšiť ​​vzťah. To ich nezaujímalo a chceli sebecky rozvíjať seba. Zaujímavé je, že niektorí respondenti deklarovali, že ich partneri im výrazne pomáhajú dosiahnuť osobný cieľ, a teda prejavili záujem o informácie, ktoré by im pomohli zlepšiť vzťah. V konečnom dôsledku sa tak opäť prejavili ako sebci, lebo chceli vylepšiť svoj vzťah kvôli tomu, aby im to pomohlo pri dosahovaní osobných cieľov.

Posledná štúdia efekt otočila. Niektorým účastníkom dala úlohu, aby v rámci budovania silného vzťahu spísali kroky, ktoré by ich vzťah výrazne vylepšili. Táto skupina mala následne oveľa menší záujem o sebecké získavanie informácií pre dosiahnutie osobného prospechu, ako kontrolná skupina, ktorá nemusela kroky smerujúce k zlepšeniu vzťahu spísať na papier.

Súbor opísaných poznatkov predstavuje významný aspekt nášho motivačného systému. Sme veľmi efektívni pri dosahovaní cieľov, ktoré zapájajú náš motivačný systém. Výsledkom je, že sa zameriavame na informácie, ktoré sú užitočné pre dosiahnutie našich cieľov a devalvujeme informácie, ktoré s tým nesúvisia. V praxi to znamená, že ak máme dôležité osobné ciele, naše vzťahy idú bokom. Naopak, ak nám záleží na cieľoch vo vzťahu, odsúvame do úzadia osobné ciele.

Ak sa teda opäť ocitnete pred panelom s časopismi a nadpisy článkov o riešení problémov vo vzťahoch vám budú biť do očí, je správny čas premýšľať o konkrétnych krokoch, ktoré by mohli zlepšiť váš vzťah.