Z výsledkov prieskumu spoločnosti GfK realizovaného v 22 krajinách vyplýva, že ženy venujú starostlivosti o svoj vzhľad (kúpanie, holenie, oblečenie, vlasy, make-up) takmer päť hodín týždenne, zatiaľ čo muži iba o niečo viac ako tri  hodiny. Aké sú hlavné dôvody, prečo sa snažíme vyzerať čo najlepšie?

Najviac ľudí (60 percent z 27 tisíc opýtaných) si dáva na svojom vzhľade záležať najmä preto, že sa chcú cítiť dobre a byť so  sebou spokojní. Častou motiváciou je tiež snaha urobiť dobrý dojem na ostatných na prvom stretnutí (44 percent) a byť dobrým príkladom svojim deťom (40 percent).

Tieto tri hlavné dôvody uvádzali najčastejšie muži aj ženy. Najviac prevládajúcim dôvodom, ktorým je dobrý pocit zo seba samého, sa však ženy stotožňujú o niečo viac ako muži (67 oproti 52 percentám). Naopak, prvý dojem a dávanie dobrého príkladu deťom vymenovali muži takmer rovnako často ako ženy.

Klikni na obrázok pre zväčšenie:

GfK-Infographic-Looking-good-Total-Web-RGB_SK

Genderové stereotypy skryto pretrvávajú

Na štvrtom a  piatom mieste uvádzali muži dôvody, ktoré svedčia o tom, že chcú byť atraktívni – dbajú o seba, aby potešili svoju manželku alebo parnerku (37 percent) a urobili dobrý dojem na osoby opačného pohlavia alebo na tých, ktorých považujú za príťažlivých (36 percent). Ženy sú naopak poháňané skôr snahou vyjadriť svoju individualitu a mať pocit kontroly (v oboch prípadoch zhodne po 40 percent).

Tri hlavné dôvody sa vekom menia

Opytovaní vo všetkých vekových kategóriách sa zhodujú, že na svojom zovňajšku si dávajú záležať hlavne preto, aby sa sami cítili dobre. Nie je príliš veľkým prekvapením, že u respondetov mladších ako 30 rokov sa na druhom mieste objavuje potreba urobiť dobrý dojem na ostatných na prvom stretnutí a tretím potom snaha zapôsobiť na opačné pohlavie alebo na osoby, ktoré považujú za atraktívne. Vo všetkých vekových skupinách od 30 rokov vyššie sa na druhom mieste stabilne objavuje potreba ísť deťom dobrým príkladom. V kategórii 50+ rastie počet ľudí, ktorí sa o seba starajú preto, že chcú potešiť partnerku alebo manželku a tento dôvod sa tak dostáva na tretiu pozíciu.

Klikni na obrázok pre zväčšenie:

GfK-Infographic-Looking-good-Countries-Web-RGB_SK

Najviac času starostlivosťou seba trávia Taliani, naopak najmenej Číňania

Zo všetkých opytovaných krajín sa najviac o seba starajú Taliani, ktorí  svojmu zovňajšku (kúpanie,holenie, oblečenie, vlasy, make-up) priemerne venujú viac ako 5,6 hodiny týždenne. Za nimi nasledujú Argentínci a Američania (zhodne po 5,3 hodiny). Opačný koniec rebríčka patrí Číňanom, ktorí sa starostlivosti o vzhľad venujú v priemere  menej ako tri hodiny do týždňa. Tesne za nimi sa umiestnili obyvatelia Južnej Kórey (3,3 hodiny) a Japonci (3,6 hodiny).