Uvedomte si pri tom, že vďačnosť má nasledujúce výhody:

1. Otvára dvere viacerým vzťahom

Nejde iba o poďakovanie, ale aj o ukázanie ocenenia, ktoré vám môže pomôcť získať nových priateľov. Ak vyjadríte novému známemu vďačnosť, bude viac vyhľadávať kontakt s vami. Takže či už poďakujete cudzincovi za to, že vám podržal dvere alebo pošlete ďakovný e-mail kolegovi, ktorý vám pomáhal s projektom, uznanie príspevku iných môže viesť k novým príležitostiam.

2. Zlepšuje fyzické zdravie

Vďační ľudia zažívajú menej fyzickej bolesti a tvrdia, že sa cítia zdravšie ako iní ľudia. Nie je prekvapením, že vďační ľudia sa tiež viac starajú o svoje zdravie. Častejšie cvičia a pravdepodobnejšie chodia na pravidelné preventívne prehliadky, čo prispieva k ich dlhovekosti.

3. Zlepšuje psychologické zdravie

Vďačnosť redukuje množstvo toxických emócií, od závisti a hnevu až po frustráciu a ľútosť. Vďačnosť tiež efektívne zvyšuje šťastie a redukuje depresiu.

4. Podporuje empatiu a redukuje agresiu

Vďační ľudia sa správajú viac prosociálne, aj keď sú ostatní menej milí. Aj keď dostanú negatívnu spätnú väzbu, nemajú potrebu odplaty. Preukazujú voči iným väčšiu citlivosť a empatiu a majú zníženú túžbu vyhľadávať pomstu.

5. Vďační ľudia spia lepšie

Skúste stráviť 15 minút pred spaním zaznamenávaním vďačných pocitov a pravdepodobne budete spať lepšie a dlhšie.

6. Zlepšuje sebaúctu

Vďačnosť redukuje sociálne porovnávanie. Skôr ako pocity hnevu voči ľuďom, ktorí majú napríklad viac peňazí alebo lepšiu prácu (čo znižuje sebaúctu), vďační ľudia sú schopní oceniť úspechy iných ľudí.

7. Zvyšuje mentálnu silu

Dlhoročné výskumy ukázali, že vďačnosť nie len že redukuje stres, ale tiež zohráva dôležitú úlohu v prekonávaní traumy. Rozpoznávanie všetkého, za čo môžete byť vďační, aj počas najhoršieho obdobia, podporuje odolnosť.

Všetci máme schopnosť a príležitosť pestovaťsi vďačnosť. Radšej ako sťažovať si na veci, ktoré si myslíte, že si zaslúžite, pokúste sa na chvíľu zamerať na všetko, čo máte. Vyvinutie postoja vďačnosti je jedným z najjednoduchších spôsobov ako zlepšiť vašu spokojnosť so životom.