Uveďme si niekoľko mindhackov, ktoré spomínal dlhoročný školiteľ Oliver Jakubík: „Je dokázané, že 80 percent všetkých obchodov potrebuje aspoň päť impulzov a päť kontaktov, aby sa  uskutočnili. Viac ako 90 percent obchodníkov to vzdáva príliš skoro a po treťom kontakte už klientovi nezavolá. Niekedy je to teda otázka výdrže, nie desiatok hodín školení obchodných zručností. Gól do vlastnej brány a typický mindhack je, že až 65 percent predajcov vedie obchodnú komunikáciu s nesprávnym človekom. Mnoho obchodníkov rieši cenu, no 86 percent klientov v prvom rade zaujíma pridaná hodnota a iba 14 percent cena. A ďalší mindhack: ak si oblečiete zelený odev, väčšina ľudí príjme od vás kritiku lepšie“. Sú to vnútorné, skryté a bezmyšlienkovité hlasy, ktoré vás vedú krivými chodníčkami.

Školiteľka s medzinárodnými skúsenosťami Petra Bocková zasa hovorí o pojme Mindfuck. Vydala i rovnomennú knihu. Mindfuck je sebasabotáž – podkopávanie seba samého, svojich schopností v mysli. Indikátorom typického Mindfucku sú slová: musieť, vždy, nikdy, nedá sa to. Mindfuck vždy chráni naučený životný postoj pred novotami a vnucuje vám v podobe vnútorného záškodníka dojem, že máte všetko pod kontrolou. Často tak mierite vedľa, zbytočne skoro kapitulujete alebo sa nafukujete, pokým bublina nepraskne. Dokážete však stále znova získavať nový pohľad, dívať sa na veci s odstupom (času a priestoru) a napravovať, čo zlé skúsenosti pokazili.

Platí, že niektoré zvyky a rituály sú dobré. Potrebujete napríklad utužovať rodinné väzby pravidelnými spoločnými nedeľnými obedmi alebo vzťahy s priateľmi vybehnutím „na jedno“ či na kávu. Virtuálna komunikácia cez sociálne siete alebo telefón je nepostačujúca. Avšak často stačí k zmene zvykov, narušeniu stereotypu a oklamaniu vnútorného sabotéra pomerne málo. Skúste napríklad techniku „Eat that Frog“. Nemusíte nutne zjesť žabu, ale začnite svoj deň vyriešením najťažšieho problému ihneď z kraja…