Sedíte v aute s plačúcim dieťaťom vzadu v sedačke. Vrie vo vás krv, pretože váš partner už 15 minút rozpráva o tom, že vám záleží viac na vašej práci ako na rodine, že vždy meškáte, nechávate v dome neporiadok a že vám to spolu jednoducho neklape. Cítite sa šikanovaní svojím vlastným parnterom, ktorý vás má najviac milovať.

Pýtate sa: Ako som sa mohol niekedy dostať do tohto manželstva?

1. Výber nesprávneho partnera

Muži a ženy z celého sveta označili atraktivitu a lásku za top kritériá pre manželstvo. Považujú ich dokonca za dôležitejšie ako osobnostné črty. Najšťastnejší manželia sú však tí, ktorí jednoducho skončia s partnerom, ktorý má vynikajúce osobnostné črty. S manželskou a sexuálnou spokojnosťou najviac súvisia emočná stabilita a prívetivosť.

Mať partnera s dokonalými vlastnosťami znie trošku nudne. Chceli by ste radšej niekoho atraktívneho a zaujímavého, dokonca by ste vedeli akceptovať aj jeho náladovosť a arogantnosť. Ale takíto ľudia sú iba zriedkavo emočne alebo fyzicky dostupní. Ich láska a dobré nálady musia byť zaslúžené. Veľa ľudí si však vo vzťahu neuvedomuje, že ich arogantný partner vstupoval do vzťahu s očakávaním špeciálneho zaobchádzania.

2. Zameriavanie sa na pozitívne zatieňuje pravdu

Venovanie pozornosti iba partnerovým dobrým vlastnostiam je hrozbou pre naše rozhodovanie, najmä ak sa rozhodujeme pre manželstvo. Máme tendenciu vidieť druhých ľudí konzistentnejšie ako v skutočnosti sú. Pri posúdení, či má určitá osoba nejakú vlastnosť, si všímame predovšetkým príklady správania, ktoré túto vlastnosť reprezentujú. Zabúdame však pozorovať príklady opačného správania.

Nikdy si nemôžete byť istí, či je váš partner zrelý na manželstvo, ale môžete povedať, kedy nie je dosť dobrý, ak sa uchyľuje k znevažujúcemu správaniu.

3. Arogantný partner vás nenechá ísť

Ak sa snažíte opustiť svojho partnera po zraňujúcom výbuchu, pravdepodobne bude argumentovať tým, že sa ospravedlnil a že išlo iba o jednu chybu. Ale zatiaľ čo pokorný človek by uznal, že máte právo odísť a nezasahoval by do toho, arogantná osoba sa začne brániť. Začne hovoriť veci, ktoré majú vo vás vyvolať pocit viny v snahe zmanipulovať vás, aby ste zostali.

Hodnotenie charaketru vášho partnera musíte urobiť ešte pred vstupom do manželstva. Reagujte na jeho nevhodné argumenty napríklad tým, že ak by sa takto zachoval na vašom prvom rande, nikdy by ste sa s ním už nestretli a že jeho snaha vyvolať vo vás pocit viny je pre vás urážkou.

Ako pokračovať

To, čo hľadáte, je pokora. A čomu sa vyhýbate, arogantnosť. Vlastnosť pokora je nevyhnutosťou pokiaľ túžite po úprimnosti a sľube spravodlivého manželstva. Nemôžete si byť istí tým, že je daná osoba pokorná. Ale keď spozorujete nejaký arogantný čin, nestrácajte s danou osobou čas. Ak nájdete úprimného, pokorného a spravodlivého partnera, budete možno šokovaní, keď zistíte, aký je príťažlivý.

Nemáte sa čoho obávať, pretože pravidlo komunikácie hovorí jasne: Vždy si myslíte to, čo hovoríte.