Podľa aktuálneho prieskumu americkej spoločnosti Fluent 35 percent respondentov uviedlo príliš časté zasielanie emailov ako dôvod k odhláseniu sa z odberu správ.

Prieskum realizovaný v USA taktiež ukázal, že 6 z 10 respondentov preferuje získavať ponuky pravidelne aspoň jedenkrát týždenne, ale iba 1 z 5 respondentov považuje za prijateľné dostávať ponuky častejšie než dvakrát týždenne.

Všetky nezávislé prieskumy a štatistiky správania sa príjemcov potvrdzujú, že časté zasielanie obchodných ponúk môže byť účinné iba krátkodobo. Pre správne budovanie lojálnej zákazníckej základne je naopak nevyhnutné nezaťažovať príjemcov zbytočne vysokým množstvom ponúk. Frekvencia a relevantnosť obsahu sú tak úplne zásadné pre maximalizáciu obchodných výsledkov e-mail marketingových kampaní,“ hodnotí Jakub Olexa, CEO spoločnosti Mailkit, ktorá sa zaoberá poskytovaním riešení pre e-mailový marketing.

Celkové výsledky prieskumu sú dostupné tu: Fluent Inbox Report 2015