Jim Collins, autor bestselleru Good to Great, si tiež píše a vyhodnocuje zoznam činností, ktoré nechce robiť, tzv. „Stop Doing List“. Bronnie Ware zasa hovorí o tom, že ľudia robili a stále robia veci, ktoré na smrteľnej posteli ľutovali a zrejme budú ľutovať. Napíšte si na zoznam činnosti, ktoré nechcete a nebudete robiť. Svoj „Stop Doing List“, prípadne buďte ešte konkrétnejší a vypracujte si „Not-to-do List“ (napr. Nebudem jesť zmrzlinu). Ponúkame vám pre inšpiráciu šesť námetov (oblastí), ktoré sa pravdepodobne objavia na vašom zozname:

1. Nebudem si vytvárať stovky priateľstiev. Mať čo najväčšiu databázu priateľov a pravidelný kontakt s nimi, nie je v biologických možnostiach človeka. Existuje tzv. Dunbarovo číslo, ktorého hodnota sa pohybuje v rozmedzí 150-200, t.j. priemerný človek dokáže udržiavať hodnotné kontakty len s týmto počtom ľudí. Znamená to, že viete v akom období, v akej fáze života sa nachádzajú, koľko majú detí, v akej oblasti práve pracujú alebo podnikajú. Snaha o vstrebanie, nasatie väčšieho počtu ľudí a ich osudov je snahou privodiť si frustráciu. Vďaka sociálnym väzbám počet údajov totiž rastie s každým novým kontaktom exponenciálne. Nespoliehajte sa na to, že dokážete manažovať obrovské kvantá kontaktov vďaka sociálnym sieťam a pomocou softvéru. Ak to nie je náplňou vašej práce, tak vás to bude len a len uberať o čas a energiu. Pravidelne si čistite zoznamy kontaktov, v databázach, CRM systémoch, na sociálnych sieťach a pamätajte na Paretovo pravidlo 80/20, pretože 20 % klientov vám prináša 80 % obratu.

2. Nebudem delegovať a prenášať moju zodpovednosť na iných. Mnoho ľudí má tendenciu vymýšľať nové a nové projekty a okamžite delegovať úlohy. Nekoncepčne a tomu, kto má práve čas. Rodičia majú nutkanie pýtať sa detí na veci, ktoré sa týkajú problémov dospelých. Prenášať zodpovednosť za rozhodnutia na niekoho, kto nemá vek, skúsenosti a dosah na priebeh udalostí, kto ich nemôže kontrolovať a ovplyvniť, je sebecké. Postavte sa svojim úlohám čelom a vyriešte tie, ktoré najviac odkladáte, ako prvé.

3. Nebudem sa snažiť mať všetko pod kontrolou. Poznám manažérov, ktorí sa snažia absolútne všetko kontrolovať, ktorí chcú byť v kópii každého e-mailu svojich podriadených a ktorí takmer nespúšťajú oči z telefónu a reagujú na každú notifikáciu, ktorí testujú všetky športové aktivity a stravovanie, aby si dokázali, že majú v moci svoju kondíciu a zažívanie. Na každom podujatí sa aspoň ukážu, aj keby mali stihnúť tri za večer a trikrát zmeniť večernú róbu. Čo s tým? E-maily kontrolujte dostatočných odstupoch, ideálne v pravidelných intervaloch a žiaden neotvárajte dvakrát. Nestretávajte sa iba kvôli stretnutiam. Stretávajte sa s jasným poslaním, agendou, na nevyhnutnú dobu a zo stretnutia odchádzajte s jasnými úlohami, cieľmi a termínmi. Ak nečakáte dôležitý hovor, tak počas meetingu vypínajte zvonenie. Doprajte si čas na regeneráciu. Telo nie je stroj a aj stroj sa opotrebúva, sem-tam potrebuje servis.

4. Nebudem ako chameleón. Nesnažte sa vedieť a vyskúšať všetko a nesnažte sa vyhovieť každému a všetkému sa prispôsobiť. Nebuďte perfekcionisti. Projekt stačí dokončiť na 100 %, nie na 120 % (niekedy je v poriadku aj 90 %). Sú oblasti, v ktorých vždy bude niekto lepší ako vy, sú činnosti, ktoré dokáže niekto urobiť rýchlejšie, efektívnejšie a s lepším výsledkom. Reálne zhodnoťte svoje schopnosti a na základe predošlých výsledkov, potom až delegujte (viz. bod 2) alebo outsourcujte. Dve úlohy nikdy nie sú rovnako naliehavé. Prioritizujte. Používajte konštruktívnu kritiku, ZSR (zdravý sedliacky rozum) a zdravú mieru odstupu od úloh, problémov a projektov. Častejšie hovorte NIE. Ak budete participovať na všetkom, tak vám nezostane žiaden voľný čas pre seba a rodinu. Nezdvíhajte neznáme čísla a pevné linky, pracovníkov call-centier slušne požiadajte, aby vás vyradili z databázy.

5. Nebudem opakovať rovnaké chyby. Zbavte sa zlozvykov. Úspešní ľudia sa snažia zbaviť svojich zlozvykov a osvojiť si dobré návyky. Úspešní a učia na cudzích chybách. Neodmietajte zmenu, ak vedie k zlepšeniu procesov, zvýšeniu zisku a k ušetreniu času. Nehrabte sa stále v minulosti, poučte sa z minulých neúspechov a rozmýšľajte viac nad budúcnosťou. Viac počúvajte, čítajte, otvorte sa novým vplyvom. Odporúčam článok na portáli Spravnyden.sk

6. Nebudem robiť predčasné závery a súdy. Hovorí sa, že Slovák závidí aj pekné počasie na cudzom pohrebe. Zo závisti často pramení aj tendencia poučovať, hejtovať, kritizovať, „buzerovať“, ba až šikanovať. To dokáže (takmer) každý. Prísť s konštruktívnym riešením dokáže len hŕstka rozumných. Pozrieť sa na situáciu očami druhého, v širšom kontexte a priniesť vlastný názor, je výsadou malého percenta ľudí. Skôr než niečo poviete, napíšete alebo okomentujete, snažte sa získať čas na vychladnutie, na získanie širšej perspektívy a usporiadanie myšlienok.