Vyplýva to z prieskumu personálnej agentúry Adecco, ktorý spoločnosť realizovala v dvadsiatich štyroch krajinách vrátane Slovenska.  

Kým vo svete je jednotkou na profesionálny networking a hľadanie práce sociálna sieť LinkedIn, u nás aj túto úlohu preberá najnavštevovanejší Facebook. Pracovné príležitosti cez neho vyhľadáva tretina respondentov. LinkedIn ako kanál na hľadanie práce používa len 18 percent opýtaných. Napriek tomu je LinkedIn považovaný za jediný skutočne efektívny kanál na získanie zamestnania. Facebook samotní používatelia chápu skôr ako miesto na zábavu a kontakt s priateľmi než na rozvíjanie profesných vzťahov.

Používanie sociálnych médií vo všeobecnosti a na hľadanie práce

Spomedzi Slovákov využívajúcich sociálne siete (80 percent) každý druhý potvrdil, že si prostredníctvom nich hľadá alebo v minulosti hľadal prácu. Polovicu používateľov najviac zaujímajú referencie na potencionálneho zamestnávateľa od známych. Približne rovnaký počet ľudí si prehliada inzerované pracovné pozície a profilovú stránku zamestnávateľa. Posielanie žiadostí či profesionálny networking vykonáva cez sociálne médiá menej ako tretina uchádzačov. Kým inde v Európe je zasielanie životopisov pomerne bežné, u nás tak robí len pätina uchádzačov, čo je o polovicu menej ako v iných krajinách.

Slováci považujú sociálne médiá za miesto, kde sa dokážu rýchlo skontaktovať so známymi a efektívne komunikovať. Menej  významu prikladajú tomu, že cez nich môžu  šíriť zaujímavé informácie alebo pozitívne ovplyvniť iných ľudí. Možno aj kvôli tomuto jednostrannému pohľadu si je len málo Slovákov schopných nájsť cez sociálne médiá prácu. Štvrtina respondentov síce potvrdila, že ich cez Facebook či LinkedIn kontaktoval personalista, reálne sa však touto cestou zamestnalo len 9 % opýtaných. Naproti tomu v ostatných krajinách kontaktoval personalista uchádzača v 37 percentách prípadov a v 13 percentách prípadov boli uchádzači v hľadaní práce úspešní.

Profily uchádzačov na sociálnych sieťach sú výrečným zdrojom informácií pre väčšinu personalistov. Preto je pozitívne, že používatelia podľa prieskumu najčastejšie zdieľajú popri osobných informáciách aj profesné skúsenosti. Slováci sú zároveň veľmi obozretní pri zverejňovaní citlivých informácií, súkromných fotografií a publikovaní kontroverzných postojov, ktoré by im mohli cestu k novému zamestnaniu skomplikovať.

„Sociálne siete môžu byť skvelým osobným asistentom pri hľadaní práce. Prieskum ukázal, že Slováci majú v tejto oblasti čo zdokonaľovať. Optimalizácia profilu, pravidelné odoberanie noviniek zo stránok zamestnávateľov alebo efektívny profesionálny networking: to všetko sú spôsoby, ako si zlepšiť šance na prácu snov. Poradenstvo pre uchádzačov, ale aj zamestnávateľov v tejto oblasti preto považujeme v súčasnosti za kľúčové,” hodnotí Ivana Vačoková, PP Director spoločnosti Adecco Slovakia.