Verte pritom svojmu presvedčeniu. Skúste spoznať podstatu svojho nešťastia ako keby ste spoznávali dobrého priateľa. Viete, so záujmom a starostlivo. Tým, že sa na toto podujmete, začnete zmenu, ktorá vám prinesie šťastnejší pocit, a to aj v prípade, že si nemyslíte že tomu tak je.

„Čím viac budete spoznávať tú časť seba, ktorá trpí a je nešťastná, tým viac ju oceníte a pochopíte; a čím viac budete prirodzene chcieť, tým to bude lepšie. A spolu s tým príde súcit, ktorý vás bude motivovať hľadať šťastnejší život. Vyžiada si to určite nejaké zmeny alebo len postačí zmeniť váš pohľad na veci,“ uvádza na svojom blogu psychologička Leslie Becker-Phelps. Ako teda na to?

 

Stačí nový prístup takzvaného súcitného sebauvedomenia:

Opýtajte sa sami seba: “Čo cítim?”

Buďte konkrétni pokiaľ ide o odpovede a emócie, ktoré zažívate.

 

Opýtajte sa sami seba: “Čo mám na mysli?”

Zvážte svoje myšlienky o sebe, druhých a vašej situácii. Skôr než len myslieť, zamyslite sa nad nimi akoby ste premýšľali o niekom inom a tom, čo vám chce povedať. Taktiež zvážte, ako tieto myšlienky vplývajú na vaše emócie. Napríklad tak, že si zodpovedáte viaceré aspekty vášho stavu či situácie: „Čo mi prekáža? Nemám rád svoju prácu. Nemám rád prostredie, v ktorom pracujem. A ne​​mám rad šéfa.“ Z toho si budete vedieť odpovedať na to, čo je ohniskom vášho nešťastia a budete ho vedieť bližšie špecifikovať.

 

Praktizujte si empatiu

Predstavte si niekoho podobného vám, kto by mal tieto problémy. Máte pre nich súcit? Týmto spôsob si viete predstaviť aj to, ako máte odpovedať sami sebe.

 

Zvážte ďalšie napredovanie

Akonáhle budete motivovaný pre zmenu prirodzene začnete robiť také rozhodnutia, ktoré budú zlepšovať vašu situáciu. Sami sa budete chcieť motivovať k tomu vedieť si pomôcť, mať lepší, šťastnejší život, nie len sa krátkodobo zbavovať aktuálneho stavu. Máte vždy na výber. Môžete si vybrať inú cestu v živote, alebo môžete len priblížiť aktuálnu situáciu novým spôsobom. Napríklad, skôr než sa rozhodnete dať výpoveď v neobľúbenej práci, môžete sa rozhodnúť zotrvať dlhšie ale pracovať na zlepšovaní aktuálneho stavu. S týmto novým prístupom, vás každodenný pracovný deň tak ľahko neubije.

Na druhej strane, skôr než vhopnete do zmien všetkého vo vašom živote, dajte týmto postupom a tipom šancu. Pomôžu vám viesť svoj život možno o niečo viac naplňujúcejšie a zmysluplnejšie alebo vám len lepšie nasmerujú.