Personálna agentúra Adecco predstavila niekoľko z nich. Vybrala a vypracovala ich odborníčka Miroslava Skičková, dlhoročná skúsená inšpektorka práce, ktorá pôsobila na Inšpektoráte práce Prešov a momentálne je vedúcou pracovno-právnych vzťahov na odbore riadenia inšpekcie práce a šéfkou sekcie na kontrolu nelegálneho zamestnávania.

Najviac nedostatkov je zisťovaných v oblasti vzniku pracovného pomeru, kedy písomná pracovná zmluva uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom neobsahuje všetky podstatné náležitosti, akými je napríklad stručná charakteristika druhu práce alebo dohodnuté mzdové podmienky. Často sú zisťované nedostatky v mzdovej oblasti súvisiace s nedodržiavaním minimálnych mzdových nárokov zamestnancov.

Problematickým sa pre zamestnávateľov javí aj dodržiavanie ich povinností pri vedení evidencie pracovného času alebo pri dodržiavaní povinností voči zamestnancom, ktorých zamestnávajú na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

S myšlienkou na vydanie príručky o chybách zamestnávateľov prišla personálna agentúra Adecco v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti a ako člen Asociácie personálnych agentúr Slovenska.

„Príručka má ambíciu stať sa užitočným pomocníkom personalistov pri každodennej agende. Prehľadná štruktúra poskytne rýchle odpovede pri nejasnostiach, na ktoré môže naraziť aj skúsený personalista,“ vysvetľuje Bruna Beata Jakub, riaditeľka spoločnosti. „Príručku si môžu záujemcovia stiahnuť na našej stránke www.adecco.sk,“ uzavrela Bruna Jakub.

Najčastejšie porušované ustanovenia Zákonníka práce  zistené pri inšpekcii práce v roku 2013*

Konkrétne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Porušenia
náležitosti prac. zmluvy 1293
minimálne mzdové nároky 818
evidencia prac. času 620
dohody o prácach mimo prac. pomeru 551
povinnosti z-ľov na základe dohôd mimo prac. pomeru 474
splatnosť mzdy 410
výplata mzdy 392
stravovanie zamestnancov 366
mzda 324
dohoda o vykonaní práce 314
potvrdenie o zamestnaní 255
mzda za prácu nadčas 165
zrážky zo mzdy 161
dohoda o pracovnej činnosti 152
náhrada mzdy 136

*Zdroj: Národný inšpektorát práce