Mozog je nesmierne zložitý systém, ktorý pre svoj rozvoj potrebuje neustálu stimuláciu. Precvičovať mozog je potrebné v každej životnej etape, no najmä vtedy, keď človek začne starnúť. Spoločenské hry predstavujú jeden z najvhodnejších prostriedkov, ako centrum nervového systému udržať aktívne a zdravé čo najdlhšie.

„Výhodou je, že existujú možnosti, ako náš mozog rozvíjať, či aspoň spomaľovať prirodzený úbytok niektorých jeho funkcií. V tomto ohľade môžu byť spoločenské hry veľmi prospešné, pretože často aktivizujú také psychické funkcie ako pamäť, pozornosť, vnímavosť či logické myslenie. A práve tieto ‚schopnosti‛ nášho mozgu závisia od toho, či ich pravidelne využívame, a teda udržiavame v kondícii, alebo nepoužívame, a teda umožňujeme ich úpadok,“ vysvetľuje psychológ Mgr. Rastislav Bílik. Spoločenské hry sú zároveň príjemným spestrením chvíľ, najmä počas jesennej a zimnej sezóny, ktoré z rozličných dôvodov nemôžeme tráviť vonku alebo v spoločnosti (počasie, fyzické obmedzenia a pod.).

Seniori neobľubujú postrehové hry, ktoré vyžadujú rýchlosť. Preferujú skôr také, pri ktorých musia premýšľať a cvičiť si tak logiku či pamäť. Samozrejme, ani postrehové hry nie sú vylúčené, problém však môže nastať, keď sa pri nich stretnú rozdielne generácie, napríklad stará mama s vnúčikom, ktorý reaguje oveľa rýchlejšie,“ uvádza Jana Karásková, z rakúskej spoločnosti Piatnik Praha, ktorá vyrába aj spoločenské hry.  U dôchodcov sú, naopak, veľmi obľúbené kartové hry s veľkým indexom, ale takisto pamäťové karty, ktoré precvičujú kognitívne schopnosti človeka (t. j. schopnosti súvisiace so spoznávaním a rozpoznávaním vecí).