Na prvom rande počujete niečo v štýle: “Nechaj ma hádať, čo si za znamenie. Máš v sebe úžasnú energiu, stále sa usmievaš, že ty budeš lev?“ Dialóg môže pokračovať napríklad výpočtom spoločných vlastností obidvoch znamení s ľahko manipulatívnymi podtextom:” pozri, koľko toho máme spoločného, rozhodne by sme si mali dať ďalší drink ;)”.

Na potrebe patriť do určitej skupiny a snahe pochopiť sami seba nie je nič zlé. Je dobré si uvedomiť aj riziká – so škatuľkovaním prichádzajú obmedzenia. “Odchádzam, ako Blíženec ma absolútne nemôžeš pochopiť.” “Som intuitívny typ, zabudni, že si všimnem tvojich nových šiat, hľadím do budúcnosti.” “Som introvert, nemôžem predávať niečo cudzím ľuďom!” S týmto prístupom k životu sa okrádate o veľa príležitostí.

Poďme si predstaviť, že dôležitejšie než vlastnosti je naše správanie. Komik by asi mal byť veselý, vtipný, extrovertný, energický … Ok, ako sa ale kráľom slovenských komikov mohol stať napríklad Vlasta Burian, v súkromí melancholický a subdepresívny človek? Alebo si spomeniete na situácie, kedy ste sa taktiež zachovali inak, než ste predpokladali. Mysleli ste si napríklad, že nemáte organizačný talent – ako to, že ste boli schopní zorganizovať oslavu babkiných narodenín pre štyridsať ľudí vrátane výberu reštaurácie a hlavného darčeka?

Pravda je niekde uprostred. Máme určité vlastnosti a sme “rôznymi ľuďmi v rôznych situáciách”. Extroverti majú introvertné okamihy, vnímaví ľudia môžu počúvať intuíciu, dominantný šéf si doma môže úprimne užívať to, že je pod papučou. Typológiu vychádzajúcu zo správania ponúka Timothy Leary, geniálny a kontroverzný psychológ.

Český líder v oblasti psychológie práce František Hroník Learyho typológiu zjednodušil.
Prestavte si dve osi. Jedna vedie od submisie k dominancii, druhá od vecí k ľuďom. Keď je niekto dominantný, vytvára štruktúru a určuje ciele. Submisívny ľudia ciele a vedenie druhých prijímajú. Večne ľudia si zachovávajú odstup, vzťahy potrebujú cítiť dôveru ostatných.

Kombináciou týchto škál získavame štyri základné typy:

Sociabilný typ (submisia, vzťahy): vníma nálady v tíme, je to milý, lojálny človek, zbližuje a zmieruje ostatných. Je ale schopný všetko odsúhlasiť, vyhýba sa konfliktom a v množstve úloh sa môže stratiť.

Analytický typ (submisia, veci): má radar na chyby a riziká, zmysel pre detail a systematickosť. Slabými stránkami sú malá flexibilita a vytváranie katastrofických scenárov.

Dobyvateľ (dominancia, veci): rád prijíma výzvy, vie sa ukázať a ísť do rizika, rýchlo sa rozhoduje. Druhou stranou tej istej mince potom je nerešpektovanie druhých, prílišný tlak, konfliktnosť a arogancia.

Výkonný typ (dominancia, vzťahy): býva obľúbený, rešpektovaný, avšak môže mať problémy s presadzovaním vecí, ktorým stopercentne neverí, nie je človekom nepopulárnych, hoci potrebných riešení.

Každý z typov má svoje klady a zápory, všetci môžu byť šéfmi, i radovými zamestnancami. Táto typológia je opäť iba nástrojom, vďaka ktorému môžeme druhej rýchlejšie pochopiť a ľahšie sa s nimi komunikovať. Viac sa o jednotlivých typoch dozviete vo virtuálnom kurze tu.