Naši odborníci

Ivana Žoldošová

Je certifikovaný Results Coaching System kouč, s ďalšími certifikátmi pre koučing výkonných managerov, teamové koučovanie a intuitívny koučing.

Okrem profesionálnej metódy vnáša do koučingu i svoje 20-ročné skúsenosti z businessu, v roli podnikateľa, výkonného managera, konateľa, leadra. Pracovala v slovenských firmách, ale i v nadnárodných korporáciách. Jej špecializácia bola marketing, najmä študovanie motívov ľudského správania a myslenia.

Počas celej svojej praxe sa venovala rozvoju ľudí, či už po odbornej, alebo osobnostnej stránke, v poslednom období najmä metódou koučingu.

Všetky tieto skúsenosti využíva v koučovaní výkonných managerov a teamov vo firmách ale i v koučovaní jednotlivcov v rôznych životných oblastiach a situáciách.

Viac na www.ivanazoldos.sk

Dagmar Kéryová

Je medzinárodne certifikovaná koučka s titulom CPCC, trénerka, facilitátorka a prezidentka ICF Slovak Chapter – Medzinárodnej federácie koučov na Slovensku.

Zmyslom mojej práce je inšpirovať a posilňovať ľudí či v ich osobnom živote alebo vo firemnom prostredí na ICH VLASTNEJ CESTE, pomôcť im spoznať a využiť svoju jedinečnosť, svoj potenciál pre to, aby uplatnili svoje výnimočné vlastnosti pre vytvorenie prosperity, spokojnosti a radosti v svojom živote, v organizáciách, kde pôsobia a aj v živote ľudí v svojom okolí.

Pre dosiahnutie týchto cieľov používam metódu Co-Active koučing pre individuálnych aj korporátnych klientov. S tímami alebo skupinami pracujem aj formu tímového koučingu, zážitkových tréningov na koučingovom prístupe a strategických workshopov, kde využívam svoje skúsenosti z vedenia firmy, pracovných tímov a prinášam pohľad kouča.

Viac na www.chatcoaching.sk

Martin Miler

Je klinickým psychológom. Od roku 2004 poskytuje psychoterapeutickú a klinicko-psychologickú starostlivosť vo svojej súkromnej ambulancii v Bratislave.

,,Žiadna psychoterapia nie je zázračná, no občas v nej môžeme zažiť prekvapujúce momenty. Všetko závisí od terapeuta, klienta/klientky, ich vzájomného vzťahu a času, ktorý sú ochotní spolu stráviť."

Martin Miler je zapísaný v zozname terapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Od roku 2005 externe vyučoval na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity výberový predmet pre študentov psychológie s názvom Na človeka zameraná experienciálna psychoterapia. Neskôr priebežne absolvoval výcvik v Katatýmno-imaginatívnej psychoterapii. Od januára 2012 je vo výcvikovom programe v koučingu podľa štandardov ICF.

Viac na www.klinickypsycholog.sk