Čo konkrétne si všímate počas prvých pár sekúnd na stretnutí s novým človekom?

1. Dôveryhodnosť

Pri posudzovaní viacerých vlastností z tváre hercov v priebehu pár sekúnd sa ukázalo, že čas potrebný na označenie osoby ako dôveryhodnej bol u všetkých účastníkov výskumu veľmi podobný. O dôveryhodnosti človeka sa rozhodujeme už v desatine sekundy.

2. Vysoký status

Holandskí výskumníci zistili, že ľudia nosiaci oblečenie s označením značky Lacoste a Tommy Hilfiger sú hodnotení ostatnými ako majúci vyšší status než ľudia, ktorí nenosia dizajnérske značky.  Vnímanie týchto ľudí sa nelíšilo v iných dimenziách ako napríklad atraktívnosť, vľúdnosť alebo dôveryhodnosť.

3. Sexuálna orientácia

Ľudia dokážu “prečítať” sexuálnu orientáciu muža v dvadsatine sekundy, čo je minimálny čas potrebný na vedomé rozpoznanie tváre. Pravdepodobne je to dôsledkom rýchleho a efektívneho kognitívneho mechanizmu na vnímanie charakteristík druhých ľudí.

4. Bystrosť

Keď sa pri konverzácii pozeráte partnerovi do očí, vnímate tým jeho bystrosť. Tá významne súvisí s vnímanou inteligenciou. Rovnako dôležitými faktormi sú však aj okuliare a expresívne rozprávanie vášho konverzačného partnera.

5. Promiskuita

V britskej štúdii sa zistilo, že ženy s viditeľným tetovaním sú vnímané ako menej atraktívne, s väčším sklonom k alkoholizmu a ako viac promiskuitné v porovnaní so ženami bez takéhoto tetovania.

6. Dominancia

Plešina nie je len pekná, ale aj mocná. Muži s oholenými hlavami sú vraj hodnotení ako viac dominantní v porovnaní s mužmi s vlasmi. Dokonca muži, ktorým boli digitálne odstránené vlasy, boli v jednom výskume vnímaní ako vyšší a silnejší než ich skutočné ja.

7. Úspech

Ak chcet vyzerať úspešne, nechajte si ušiť oblečenie na mieru. Výsledky štúdie ukázali, že pri porovnaní fotiek mužov s na mieru ušitým oblekom s mužmi s konfekčným oblekom, ľudia hodnotili mužov s na mieru ušitým oblekom ako úspešnejších. Ak si teda chcete zlepšiť imidž pri komunikácii s druhými ľuďmi, navštívte dobrého krajčíra.

8. Potenciál postupu

Nejde len o status, ktorí si ľudia všímajú pri prvom stretnutí. Dôležitý je aj potenciál zarábať a postúpiť vo svojej oblasti. Študentom boli ukázané fotky mužov oblečených buď v biznis štýle alebo v oblečení na bežný deň. Následne mali ohodnotiť, ako by sa týmto mužom darilo v rôznych profesiách. Zistilo sa, že od odmerane oblečených mužov ľudia očakávali, že budú nielen zarábať viac peňazí, ale budú mať aj rýchlejší profesijný postup.

9. Dobrodružnosť

Ľudia nečítajú informácie iba z vášho vzhľadu, ale aj zo spôsobu, akým sa pohybujete. Na posúdenie osobnosti človeka stačí vidieť iba zopár jeho krokov. Uvoľnenejšie chodenie sa ľuďom častejšie spája s extraverziou a dobrodružnosťou človeka, zatiaľ čo strnulejšia chôdza sa viac spája s neurotizmom človeka.