Skôr, ako začne klient porovnávať úrokové sadzby jednotlivých bánk, mal by si stanoviť „stratégiu“. Existujú tri najčastejšie možnosti, ako si môže záujemca o hypotéku vybrať banku: Prvou možnosťou je osobne navštíviť vybrané banky a porovnať ponúkané podmienky. Druhou alternatívou je spoľahnúť sa na internetové porovnávače sadzieb a treťou možnosťou je využitie služieb sprostredkovateľa.

Ak sa rozhodnete urobiť si „koliesko“ po bankách, okrem straty času riskujete, že sa nezameriate na podstatné parametre úveru a nebudete klásť správne otázky. „Ak niektorú konkrétnu banku z nejakého dôvodu vynecháte, môže to byť práve tá, ktorá by vám mohla poskytnúť najlepšie podmienky,“ pripomína Michal Ďuriš.

„Internetové porovnávače štandardne porovnávajú len základné sadzby bez ďalšieho kontextu, ktorý môže byť v konkrétnom prípade veľmi dôležitý,“ upozorňuje Michal Ďuriš s tým, že ponuky zverejnené na internete nemusia byť vždy aktuálne.

Kvalitný externý sprostredkovateľ však dokáže klienta uchrániť aj pred ďalšími chybami v samotnom procese žiadania o úver. „Hypotekárny špecialista z banky alebo externý sprostredkovateľ by mal totiž za klientov na prípadné chyby myslieť a čo najviac potenciálnych problémov overiť dopredu, aby sa nezistili počas procesu,“ vysvetľuje finančný odborník. 

Okrem iného dokáže klienta upozorniť na správnu postupnosť krokov. Aby sa nestalo, že mu banka zamietne žiadosť z dôvodu, ktorý sa dal vyriešiť vopred. Ktoré to sú?

  1. Právny stav nehnuteľnosti

Vybrať nehnuteľnosť podľa cenovej dostupnosti a estetických či funkčných kritérií, podpísať rezervačnú zmluvu a až následne začať riešiť jej financovanie prostredníctvom hypotekárneho úveru môže znieť ako logický postup. Nie vždy je však aj správny. Samotnú žiadosť o úver totiž môže skomplikovať právny stav danej nehnuteľnosti. „Najčastejšie ide o nevymazané vecné bremená, majetkovo nevyrovnané pozemky, neskolaudované časti nehnuteľnosti alebo o problematické prístupové cesty. Odporúčam preto nehnuteľnosť skontrolovať osobne aj v katastri nehnuteľností ešte pred podpisom rezervačných zmlúv,“ vymenúva Michal Ďuriš.

Niektoré z týchto situácií sa dajú podľa Michala Ďuriša riešiť, riešenie však môže trvať aj niekoľko mesiacov: „Keď ich klient zistí až po podpise rezervačných zmlúv, nie je to optimálny stav. Náprava môže trvať niekoľko mesiacov a medzitým môže banka zmeniť hypotekárne podmienky alebo môže vypršať doba platnosti rezervačnej zmluvy. Akékoľvek administratívne prieťahy zvyšujú neistotu a ohrozujú dohodnutý termín rezervácie vybranej nehnuteľnosti.“ 

  1. Zápis v úverovom registri

Záujemca o hypoúver sa môže cítiť ako optimálny klient pre banku, výpis z úverového registra však môže jeho šancu prekaziť, prípadne schválenie úveru podstatne oddialiť.

„Klienti často nemajú informáciu alebo zabudli na zápis v úverovom registri pre omeškanie splátok z predchádzajúcich úverov. Pozor, rátajú sa tam aj omeškania splátok v prípade kreditiek či pri prečerpaní na účte, a to aj roky dozadu. Údaje v úverovom registri zostávajú až päť rokov po splatení úveru!“ upozorňuje odborník. Ak túto informáciu zistí banka už v procese schvaľovania úveru, môže ho zamietnuť. 

Podľa závažnosti prípadu je potom možné podať žiadosť o úver v inej banke, v horšom prípade klienti úver nezískajú nikde. V každom prípade sa proces minimálne predĺži,“ prízvukuje Michal Ďuriš. Pri pochybnostiach sa určite oplatí požiadať o výpis z úverového registra ešte pred vybavovaním úveru v banke. Informácie, ktoré klient z výpisu získa, môžu byť kritériom pre výber banky alebo pre hľadanie alternatívneho riešenia.

  1. Príjmy klienta

Maximálna výška schvaľovaného úveru závisí aj od výšky príjmu klienta. Nie každý si uvedomuje, že doň môže započítať nielen svoj štandardný zamestnanecký príjem, ale aj iné príjmy ako napríklad obrat spoločností, kde má podiel, hoci z firmy inak neprofituje

„Iný prípad je, ak klienti deklarujú príjem, ktorý sa pri schvaľovaní úveru nepotvrdí alebo ho banka neakceptuje. Napríklad ak klient dokladuje príjem zložený zo zamestnaneckej činnosti a dohody, banka mu príjem z dohody nemusí uznať. Banky si príjem štandardne overujú v Sociálnej poisťovni, dohodu však akceptuje máloktorá z nich. Výsledkom môže byť nižší schválený úver,“ uzatvára Michal Ďuriš.