“Sľúb mi, že o tom nikomu nepovieš!” Koľko krát ste v živote túto frázu počuli vy? O čokoľvek ide, väčšina ľudí zareaguje podobne. Adrenalín vyletí nahor, pocit dôležitosti spolu s ním. “Samozrejme že nie,” poviete okamžite. “Veď ma, poznáš.”

Zo spoločenského hľadiska nám totiž tajomstvá pomáhajú rásť, stúpať na spoločenskom rebríčku, získavať rešpekt. Ak si vás niekto vyberá ako nositeľa svojho tajomstva, má to viacero dôvodov, nielen, že vám dôveruje. Je preto dôležité, že si myšlienkové pochody, ktoré s tajomstvom, názorom, ideou čímkoľvek súvisia, necháte pre seba.

Nositeľ tajomstva má v mnohom skrížené ruky, ale užíva si pocit dôveryhodnosti a náklonnosť ľudí, ktorí mu dôverujú. V mnohých prípadoch bolo kedysi tajomstvo skúškou na to, aký ľudia v skutočnosti sú. Odhaľovalo ich stránku, ktorá v bežných situáciách ostávala skrytá. Ako by ste napríklad reagovali vy, ak by sa vám šéf, nadriadený zveril s tajomstvom? Chcete s ním narábať, využiť to vo svoj prospech, alebo ho neváhate posunúť ďalej? A čo keď to je len trik, návnada a šéf sa vás chce takýmto spôsobom otestovať.

Akokoľvek sa môžete snažiť situáciu uhrať, ale ak raz touto skúškou neprejdete, rešpekt, dovtedajší post, charakter a v konečnom dôsledku aj pozíciu už asi neobhájite.

Dôležitým aspektom v tomto prípade je podľa Evelyn Holstovej, expertke na reč, solidárnosť s tými, ktorí nám tajomstvá chcú zveriť. Nerátajú totiž s opakom, preto váš charakter a vytrvalosť sú v mnohom najcennejšie vlastnosti.

Buďte v pohode, berte tajomstvá ako aktívum, z ktorého chcete vyťažiť v pozitívnom zmysle slova. Chcete byť obľúbenejším medzi ľuďmi, budovať si charakter a zlepšiť imidž dôveryhodného človeka. Vedieť viac, znamená získať viac. Podobní nositelia tajomstiev sa preto často stávajú vzormi iným. Každý totiž zo všetkého najviac túži byť nad vecou! :)