Všimnite si úspešných ľudí. Často dokážu svoj úspech zopakovať. Čítal som, že je až trojnásobne vyššia šanca na úspech, ak ste už uspeli niekedy predtým. Máte vytvorený svoj model správania sa. Predstavte si, že len necelých 10% biznis nápadov uspeje. Ak by sme vedeli aplikovať tieto modely úspechu, o koľko viac úspešnejších firiem by sme mali ?

Môžete pozorovať úspešných ľudí, čítať životopisy, rozprávať sa s nimi. Všímajte si, čo robia inak ako ostatní. Skúste sa však zamyslieť aj nad tým, ako to prežívajú, čo ich k tomu vedie. Snažte sa odhaliť ich model správania. Môže Vám to uľahčiť Vašu cestu k úspechu.

Každý z nás je iný, jedinečný. Žijeme na inom mieste ako Jobs, Gates a Branson. Doba je iná ako keď Hill analyzoval úspech. Inšpirujte sa nimi, nájdite si však svoju vlastnú cestu. Aj vlastný úspech môžete zmodelovať.

Spomeňte si, v čom ste boli v živote úspešný Vy. Každý z nás má niečo menšie či väčšie v čom uspel. Ako ste pri tom Vašom úspechu postupovali? Čo ste popritom prežívali? Spomeniete si na viac vecí? Bolo tam niečo, čo sa opakovalo? Nájdite si vlastný model a skúste ho aplikovať do Vášho terajšieho života.

Môžem uviesť dva konkrétne príklad z môjho života. Obidva z iného prostredia. Raz sa mi podarilo za tri mesiace cvičenia pribrať skoro 15 kg svalovej hmoty. Druhý úspech bol pracovný. Po nástupe do rádia som predal najviac reklamy zo všetkých nováčikov, údajne v celej jeho histórií. Myslíte, že môžu mať tieto dva úspechy spoločný model?

So symbolickým posilňovaním som začal v 15 rokoch. Od 16 som vydržal dva roky bez jediného vynechaného tréningu. Veľa som toho skúšal, veľa sa vzdelával. Nepribral som však skoro nič. Po škole som už moc času nemal. Tak som začal trochu flákať tréningy.

V dvadsiatich som začal znovu, vyzbrojený novými vedomosťami, skúsenosťami a dokonca s peniazmi na doplnky. Zadefinoval som si jasne ciele. Tieto ciele som si rozdelil na drobné. Na tréning som mal zápisník, kde som si zapisoval cviky a váhy, s ktorými som cvičil. Každý tretí tréning som pridával váhu. Sledoval som si bielkoviny, sacharidy, spánok a makal ako drak.

Za tri mesiace som pribral skoro 15 kilo. Slová doktora z rehabilitácie mám v hlave už roky. “Pán Dendis, neberte tie steroidy, ja to poznám.” Nebral som ich, ale veľmi ma to potešilo. Malé odporučenie pre Vás, ak robíte tlaky v sede so 70 kilami, neboxujte počas dní voľna.

Vidíte tam už nejaký model správania ? Ako som veci riešil ? Skúsim ďalší príklad, možno to bude jasnejšie.

V tej dobe som žil taký bežný prelomomiléniový život. Študoval som marketing na strednej škole. Kšeftoval som s telefónmi, predával som autá… Nastúpil som do rádia ako obchodník. Pred pohovorom som si naštudoval Ako úspešne predávať. Ešte pred začatím práce som bol na školení o obchodovaní.

Po príchode zo školenia som začal makať. Vedel som, aký mám cieľ. Rozmenil som si ho na drobné. Telefonáty znamenajú stretnutia, stretnutia znamenajú obchody, obchody znamenajú splnené plány, a to celé muselo byť podkuté znalosťou produktu.

Na týždennej báze som si zaznamenával výkonnosť. Podľa čísel som si menil vlastný týždenný plán. Kolegyne mi tvrdili, že ma niekoľko mesiacov ani nevideli. V prvom mesiaci som splnil plný plán, ktorý bol dvojnásobne väčší ako začiatočnícky.

Vidíte v tom môj model ?

V obidvoch prípadoch som mal základnú skúsenosť. Veľmi svedomito som sa odborne pripravil. Jasne som si zadefinoval cieľ a rozmenil ho na drobné. Našiel som mechanizmus na kontrolu plnenia plánov. Podľa neho som prispôsoboval ďalšie drobné plány. Makal som veľmi intenzívne. Čo som tu ešte nespomenul a v obidvoch prípadoch sa opakovalo, bola vášeň.

Aký je Váš model úspechu ?