1. Vek. Najväčším zážitkom pre mňa bolo, keď som v Spojených štátoch v tanečnom štúdiu mal dostať prvú klientku. Majiteľ štúdia mi len oznámil: ,,Príde za tebou moja dlhoročná študentka, ktorá tanec miluje.” Prekvapením bolo, keď osemdesiatdvaročná pani, ktorá tancovala pomaly lepšie ako ja. Čiže toto je jeden fenomén, tancovať môže naozaj každý, aj keď má 80 rokov.

2. Váha. Druhý fenomén, s ktorým som sa stretol je, že tancovať môžu aj ľudia s nadváhou. V podstate je to pre nich jediný možný spôsob pohybu. Mojou klientkou je aj mladá dievčina s váhou 120 kg, ktorá nemôže behať a do fitness centra nepôjde. Jediná možnosť ako sa hýbať, je prísť si zatancovať. Po polroku tréningov trikrát týždenne zhodila neuveriteľných 30 kg. Je to obrovský úspech a veľká radosť.

3.Vzťahy. Nakoniec spomeniem ešte jeden fenomén – tanec upravuje aj vzťahy. Tým, že v páre muž vedie a žena nasleduje, častokrát sa tento model prenesie z hodiny tanca aj do života. Ak sa v partnerskom vzťahu vyskytne problém, kde je muž viac submisívny a žena dominantnejšia, práve v tanci môže dôjsť k harmonizácii. Muž si bude vedomý svojej mužnosti a žena si bude užívať svoju ženskosť. Skúsenosti hovoria v prospech tanca.

Doprajte si radosť. Doprajte si úžasný liek v podobe tanca. Tancujte!