Spoločnosť IBM nedávno zverejnila výsledky svojej najnovšej štúdie o generácii Y, označovanej aj ako millennials. Podľa nej nie všetko, čo sme si doteraz o tejto generácii mysleli je pravda!

Nová štúdia totiž o generácii Y odhaľuje, že mnohé z mýtov, s ktorými sme sa pri popise tejto generácie stretli nie sú pravdivé. Napríklad vôbec nie je pravda, že predstavitelia tejto generácie sú leniví, sebeckí a povrchní pracovníci, ako si mnohí o nich myslia.

Podľa výsledkov celosvetovej štúdie IBM, zásadný rozdiel medzi predstaviteľmi generácie Y, a ich staršími spolupracovníkmi spočíva najmä v ich digitálných znalostiach, vyplývajúcichj najmä zo skutočnosti, že vyrastali už v takzvanej digitálnej ére. Naopak v oblasti vytýčených kariérnych cieľov, zaangažovania sa na pracovných úlohách, či preferovaného štýlu riadenia podniku, zastávajú často rovnaké alebo veľmi podobné názory ako generácia X.

V roku 2020 budú predstavitelia generácie Y tvoriť polovicu pracovnej sily v Spojených štátoch amerických. Počas nasledujúcich piatich rokov, budú mať predstavitelia millennials stále väčší vplyv na rozhodovanie vo firmách, keďže sa budú stále častejšie presúvať v podnikoch do manažérskych pozícií.

Súčasní riaditelia firiem sa budú musieť pripraviť na ich príchod do vedúcich pozícií a budú im musieť vytvoriť pracovné prostredie, ktoré ich bude maximálne stimulovať na podávanie 100 percentných pracovných výkonov, a rovnako sa budú sa musieť odpútať od mýtov, ktoré doteraz generáciu Y sprevádzali.

Mýtus 1: Očakávania generácie Y v oblasti karéry sú vyššie a nereálne v porovnaní s očakávaniami ich starších kolegov

Podľa najnovšej štúdie spoločnosti IBM vypracovanej v spolupráci s Institute for Business Value chcú predstavitelia generácie Y prácu, ktorá ich dokáže finančne zabezpečiť a lepšie podmienky na prácu, vrátane dodržiavania zásad diverzity na pracovisku rovnako, ako predchádzajúca generácia.

Mýtus 2: Millennials porebujú byť neustále chválení a sú presvedčení, že práca každého človeka si zaslúži uznanie

Podľa výsledkov IBM štúdie naopak generácia Y neočakáva, že ich šéfom bude manažér, ktorí ich bude neustále tľapkať po pleci. Ich predstava šéfa spočíva v tom, že to bude manažér, ktorý bude dodržiavať etické zásady, bude spravodlivý a bude s nimi zdieľať potrebné informácie. A zatiaľ čo 55 percent z nich tvrdí, že všetci členovia úspešného tímu v práci by mali byť odmenení za jeho dobré výsledky, s týmto tvrdením súhlasí až 64 percent predstaviteľov generácie X.

Mýtus 3: Millennials sú závislí na digitálnych technológiách a nepoznajú hranicu medzi prácou a súkromím

Predstavitelia generácie Y sú v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami v menšej miere náchylní využívať svoje súkromné účty na sociálnych médiách aj na biznis. Ich nástup do zamestnania je sprevádzaní silným prezentovaním sa na sociálnych sieťach, pričom presne vedia, aké informácie chcú, na akých sociálnych sieťach zdieľať, s kým sa chcú o tieto informácie podeliť, a rovnako vedia ako ich majú podať správnym adresátom.

Mýtus 4: Predstavitelia generácie Y sa nedokážu rozhodnúť bez toho, aby sa poradili

Millennials si vážia názory druhých, ale pri dôležitých rozhodnutiach sa neradia s inými viac ako predstavitelia generácie X. A aj keď sú presvedčení, že dosiahnutie konsenzu je dôležité, viac ako 50 percent z nich je presvedčených, že ich šéfovia sú dostatočne kvalifikovaní na vykonávanie kľúčových rozhodnutí v práci.

Mýtus 5: Predstavitelia generácie Y sú náchylnejší odísť zo zamestnania, ak práca nesplní ich očakávania

Millennials menia zamestnanie z rovnakých dôvodov, ako to robili generácie ľudí pred nimi, a rovnako často, ako ich starší kolegovia opúšťajú prácu, ktorá nenaplnila ich očakávania. V skutočnosti je pre nich hlavnou motiváciou pre zmenu práce možnosť zarábať viac peňazí, alebo snaha pracovať v inovatívnejšom prostredí.