Podľa prieskumu antropologičky Ann Burnettovej sa náš slovník v osobnej korešpondencii od šesťdesiatych rokov minulého storočia do súčasnosti výrazne zmenil.  Výrazne pribudlo používanie slov ako hektický, bleskovo, veľmi rýchlo, šialene. Ľudia v podstate súťažia v tom, ako veľa toho majú. Dávajú tým najavo svoj status. Ak máte veľa práce, ste dôležitý. Navonok to vyzerá, že vediete naplnený a zaujímavý život. Ale ako je to naozaj? Skutočne máme tak málo času ako deklarujeme?

Sociológ John Robinson skúmal diáre rôznych ľudí a zistil, že väčšina z nás bez ohľadu na vzdelanie a postavenie má týždenne mimo spánku 30-40 hodín voľného času.

Kam teda ten čas mizne? Odborníci odporúčajú – skúste si denne počas jedného týždňa zapisovať aktivity počas dňa. Zistíte napríklad, že len na Facebooku ste včera ,,stratili“ dve hodiny, ktoré vám už nikto nevráti. :-)

Nestíhanie – alebo nevoľa mať svoj čas pod kontrolou je oveľa závažnejším problémom, ktorý ukrýva rôzne dôvody. Spoločným menovateľom všetkých nestíhačov je neochota prevziať za seba zodpovednosť. Zodpovednosť za to, ako svoj čas trávime. A nikto to za nás neurobí.