Znamená totiž, že doslova máte veci svoj poriadok, tak napríklad pre šéfkuchára je takým stavom pred začiatkom dňa, keď je všetko pripravené na otvorenie reštaurácie. Pre iných ľudí môže byť takým stavom, keď všetko je naplánované, pripravené na rozbeh.

Pre každého tento stav znamená niečo iné, špecifické, v každom prípade, ale ide o moment, ktorý šetrí čas a človeku dokáže zlepšiť deň jeho pripravenosťou. „Vesmír je vám naklonený, keď máte ako ja pripravenú kuchyňu a všetko na svojom mieste,“ hovorí vo svojej knihe Kitchen Confidential Mark Bourdain.

Inými slovami a pre väčšinu prípadov ide o to plánovať predtým než začneme. Čo je prvá vec, ktorú robíte, keď prídete ráno do práce alebo začínate s prácou?

Pre mnohých je skontrolovanie e-mailu či pošty prakticky automatické. Je to však najhorší spôsob ako začať deň. Tieto aktivity nám uberajú pozornosť a uvádzajú ju podľa Rona Friedmana, kouča manažérov veľkých spoločností, do reaktívneho módu, v ktorom priority iných ľudí zaberú vašu pozornosť. Začnite inak – naplánujte si ciele, čo chcete stihnúť, ak vám to pomôže napíšte si ich na papier, spravte si taký vlastný „intelektuálny mise-en-place“.

Friedman odporúča ísť na to opačne – na konci dňa si sadnite a spýtajte sa, urobil som všetko, čo som chcel, ako sa mi v tom darilo a čo z toho mám? Podľa Friedmana vám takéto „cvičenie“ pomôže rozlišovať, čo je vo vašich úlohách skutočne podstatné a čo nie je. Čomu chcete venovať ešte viac energie a čo už nemá takú prioritu. „V podstate sa podobnými pravidlami riadia mnohí vrcholoví manažéri,“ tvrdí Friedman.

Tiež vám to pomôže robiť lepšie rozhodnutia počas dňa a lepšie si zostavovať hoci aj dlhodobejší plán. Chce to len cvik v tom ako si manažovať vlastnú prácu a na čo sa sústrediť.

Preto prioritizujte, majte jasno v tom, čo chcete urobiť, dajte si pred začiatkom práce chvíľku na to, aby ste si tieto veci ujasnili, držali sa počas dňa svojho plánu. Iná štúdia Friedmana potvrdzuje, že pokiaľ ide o ciele, dosiahnete ich s väčšou pravdepodobnosťou pokiaľ ich máte jasne zadefinované. Držíme vám v tom palce!