Väčšina firiem si myslí, že za spam sa považujú iba reklamné správy, ktoré sú rozosielané na obrovské množstvo elektronických adries. To je však omyl. Masovosť tu totiž nie je kritériom. Podľa platnej legislatívy sa môže stať spamom aj taká reklamná správa, ktorú jej odosielateľ poslal hoci len  na jednu e-mailovú adresu. Za šírenie nevyžiadanej pošty hrozí na Slovensku pokuta až do výšky 300-tisíc eur. Poznáte pravidlá, ktorých by ste sa mali držať, ak už marketing padol na vaše plecia?

Súhlas od adresátov

Na Slovensku je nevyžiadaná pošta zakázaná zákonom o reklame. Podľa toho sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom či e-mailom. A to bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu. Ak to nedodržíte, príjemca sa môže obrátiť proti vám so sťažnosťou.

Získanie súhlasu od príjemcu je absolútna nevyhnutnosť, ak už chcete rozosielať adresné e-mailové ponuky. „Veľká väčšina marketérov, žiaľ, podceňuje otázku legálnosti kontaktov pri príprave databáz. Takisto tu chýba vedomosť o tom, ktorá forma získavania kontaktov je legálna a ktorá nie. Napríklad také odovzdanie vizitky sa nedá považovať za udelenie súhlasu so zasielaním reklamných správ. V prípade sťažnosti sa totiž samotnou vizitkou nepreukážete, že ste ju dostali za tým účelom, aby ste mohli daného potenciálneho zákazníka osloviť nejakou svojou ponukou,“ hovorí Jakub Olexa zo spoločnosti Mailkit zaoberajúcej sa riešeniami pre e-mailový marketing.

To isté platí aj v prípade, že si chce firma kúpiť databázu už hotových kontaktov. Tento súhlas je zo zákona jednoznačne neprenosný z firmy na firmu.  „Fakt, že ste si kúpili databázu adries, vám ešte nedáva právo zasielať na ne e-maily. Existuje veľa spoločností poskytujúcich databázy kontaktov na firmy, ale tieto databázy nie je možné použiť na e-mailové kampane. Na to by bolo potrebné najprv všetkých príjemcov kontaktovať a získať súhlas,” dopĺňa J. Olexa.

Otázka je akou formou to urobíte. To nie je stanovené zákonom. Je teda na danej firme, akou formou a akým spôsobom zabezpečí súhlas príjemcu. Základné kritérium je, aby bol súhlas preukázateľný.

Zjavná totožnosť odosielateľa

Príjemcovi správ musí byť od prvého pohľadu celkom jasné, od koho správu obdržal. V tele e-mailu je vhodné uviesť celé meno firmy či fyzickej osoby, ktorá správu odosiela, vrátane ich kontaktných údajov. Taktiež je dôležité správu odosielať z jasne pomenovanej e-mailovej adresy.

Ľahká možnosť odhlásenia sa z odberu správ

Príjemcovi e-mailovej správy musí byť daná zreteľná možnosť sa jednoduchým spôsobom a zdarma odhlásiť od príjmu akýchkoľvek ďalších správ od daného odosielateľa. To vyplýva tiež zo zákona. „Je taktiež potrebné si uvedomiť, že zákon neupravuje nič také, že je možné, aby sa príjemca odhlásil len z jedného newslettera určitej firmy. Ak sa odhlási, daná firma mu nesmie už nikdy viac zaslať akúkoľvek ďalšiu reklamnú správu,“ uzatvára J. Olexa. Ak vás preto niekedy aj tlačia povinnosti a na výkon vo vašej práci, majte tieto povinnosti na pamäti. Spam môže pokaziť deň komukoľvek. :)