Klinickí psychológovia sa občas stretávajú s rôznymi postupmi, ktoré fungujú a jednou z nich je aj takzvaná dilema šťastia podľa princípu vajca a sliepky. Otázkou teda podobne ako pri tomto príklade či bolo skôr vajce alebo sliepka, je čo nás skutočne robí šťastným. Ľudia často zvyknú argumentovať pochopiteľné, že šťastným nás robia veci, ktoré nás robia šťastnými, ktoré nás bavia, pretože vtedy sa tak cítime. A podobne.

Dnešný výskum správania ľudí, ale naznačuje, že naše konanie ovplyvňuje najmä náš emočný stav a nie naopak. Dáva vám to už trochu lepší pohľad na vec? To znamená, že by sme mali robiť veci, ktoré nás bavia, pretože nám to pomôže v tom ako sa cítime – a to obzvlášť, ak cieľom je dostať sa zo zlej nálady či depky.

„Vykecať“ sa teda zo zlej nálady nie je možno jednou z možností, ale pravdepodobne aj jedinou, ktorá sa dá zvládnuť zakaždým. Toto sú tri spôsoby ako na to:

1. Pozerajte sa na veci iným pohľadom. Predstavte si niečo, čo vás v nedávnej dobe potešilo, prekvapilo, dalo vám dobrý pocit. Ak to máte na mysli, spýtajte sa samého seba, prečo vás to potešilo, v čom spočívala radosť, ktorá z toho plynula? Ak si to viete zodpovedať, ste na dobrej ceste dostať sa z blbej nálady, pretože štúdie dokazujú, že premýšľanie o vtipných, radostných, šťastných momentoch a okolnostiach vám dáva podobné vnímanie aj do reality. Čo teda práve robíte začnete vnímať s týmto lepším pocitom a náladou. Prenesenie tohto dobrého pocitu z minulej vtipnej či radostnej skúsenosti do prítomnosti vám dokáže zlepšiť náladu.

2. Začnite svoj deň niečím vtipným a pozitívnym. Ako napríklad pozitívnou hláškou. Je to ako pri športe, kde povzbudzovanie samého seba je najúčinnejším spôsobom ako si zlepšiť výkon, náladu, naštartovať a mať lepší prístup k veci. Všimnite si tenistov ako „hecujú“ samých seba. V mnohom je zlepšenie si nálady tým istým princípom aj v bežnom živote. Zaručene!

3. Chcete si zlepšiť náladu? Tak ju zlepšite aj iným a napravíte ju aj sebe. Dajte kompliment trom ľuďom. Povedať niekomu kompliment je silným príznakom sebavedomia, dobrého prístupu, dobrej nálady a obľúbenosti v kolektíve. Možno sa tým aj s niekým zoznámite. Zapamätajte si, že všetko je prepojené so všetkým a krok k dobrej nálade nemusí byť vôbec dlhý.