Objednali ste si z internetu tovar a dostali ste niečo nepoužiteľné? Dostali ste v práci výpoveď, ale nie odstupné? Poisťovňa vám ani zďaleka neuhradila to, čo sľubovala pri podpise zmluvy? Poškodili ste si auto na rozbitej ceste a niet toho, kto by škodu uhradil? Nepozdáva sa vám rozdelenie majetku po smrti blízkeho? V otázkach by sme mohli pokračovať dlho. Ani si to neuvedomujeme a denno-denne sa dostávame do vzťahov, v ktorých máme nejaké práva a nejaké povinnosti. Tie sa zväčša snažíme dodržiavať, ale ako sa domôcť svojich práv? Keď súdy rozhodujú nekonečne dlho a na súdne poplatky a advokátov treba peniaze? Dosť bolo otázok, na rade sú odpovede!

Ochrana práv sa dá poistiť

Všetky situácie, v ktorých by sa hodila rada právnika či služby advokáta, sa totiž dajú poistiť. Poistka ochrany práv potom kryje služby, za ktoré by sme inak platili stovky, no neraz až tisíce eur. Za rady, konzultácie, analýzy, ale aj výzvy protistrane, aby si plnila svoje povinnosti, ale aj za vyjednanie dohody či, keď sa už inak nedá, zastupovanie pred súdom. Kto má takúto poistku, ten sa môže domáhať svojich práv bez ohľadu na náklady a na výsledok.

Napríklad spoločnosť D.A.S., prvá a zatiaľ jediná poisťovňa na našom trhu, ktorá sa špecializuje na poistenie ochrany práv, poskytuje svojim poistencom konzultačné služby právnika na telefóne 24-hodín denne 365 dní v roku – poradiť sa samozrejme dá aj písomne alebo osobne – poistenec môže dať právnikovi zanalyzovať akúkoľvek vzniknutú situáciu a v prípade, ak bude potrebné jeho problém riešiť na súde, poisťovňa zaplatí náklady spojené so súdnym procesom. Zjednodušene povedané, je to, ako keby ste mali svojho privátneho právneho poradcu, no nemusíte mu mesačne platiť veľké peniaze.

Slováci nedôverujú

„Poistenie právnej ochrany je pre mnohých Slovákov stále veľkou neznámou, hoci vo vyspelom svete je takou samozrejmosťou, ako poistka na auto či životné poistenie,“ hovorí  Dana Štorová z poisťovne D.A.S. Vo využívaní výhod tohto poistného produktu výrazne zaostávame aj za susednými štátmi a dôvody vidím hlavne v tom, že ľudia o tomto druhu poistenia dosť nevedia a zároveň nedôverujú súdom. Málo sa domáhajú svojich práv, čo je škoda nielen pre nich, ale aj pre spoločnosť ako takú, pretože takáto atmosféra umožňuje nekalé podnikanie či nezodpovedné správanie.“

Kým napríklad v Nemecku má poistenie právnej ochrany uzavretých 44% rodín, v Rakúsku má D.A.S. 120-tisíc a v Českej republike 49-tisíc klientov, na Slovensku je to necelých 16-tisíc, teda ani nie jedno percento obyvateľov.

 

Nie peniaze, ale služby

Od iného poistenia sa poistenie právnej ochrany líši v tom, že pri plnení nedostane klient peniaze, ale právne služby. Často zastupujeme našich klientov v spore so zamestnávateľom, desaťtisíce eur za právne služby ušetrili tí klienti, ktorým napríklad na lyžovačke v zahraničí spôsobili škodu na majetku alebo ujmu na zdraví. Riešime vymáhanie škôd, ktoré klientovi vznikli napríklad na dovolenke, ale aj pri reklamácii nákupu v kamennom obchode či v e-shope, spory s dodávateľmi telekomunikačných a internetových služieb a vyrátavať by som mohla ešte veľmi dlho. Jednoducho povedané, vieme pokryť veľmi veľa situácií, kedy si človek povzdychne, že by sa mu hodil právnik,“ vysvetľuje Dana Štorová.

storova_das

Každodenné „maličkosti“

Chrániť svoje práva cez poistenie sa dá vo väčšine oblastí každodenného života. Existuje ochrana práv v zamestnaní, ochrana práv vodiča, ochrana práv vozidla, ochrana práv v bývaní, ale aj ochrana práv poľovníka či štátneho zamestnanca a ďalšie. „V oblasti súkromného života máme aj produkt nazvaný Porada. Je zameraný len na poskytnutie telefonického právneho poradenstva. Keď sa chce niekto poradiť napríklad ohľadom rozvodu či dedičstva, zavolá na našu linku právnej pomoci a získa fundované odpovede,“ hovorí D. Štorová z D.A.S.

Dobré skúsenosti

Že takéto poistenie má zmysel, si na vlastnej koži overil aj 35-ročný Jozef. „Mal som dopravnú nehodu. Preto som požiadal svoju havarijnú poisťovňu o plnenie. Pri obhliadke vozidla sa likvidátor predbežne vyjadril, že zrejme nepôjde o totálnu škodu, tak som dal auto opraviť do servisu a potom som všetky faktúry predložil poisťovni. No tá rozhodla, že podľa ich výpočtov ide o totálnu škodu a vyplatili mi len zostatkovú cenu vozidla. S týmto rozhodnutím som samozrejme nesúhlasil. Tak som o právnu pomoc požiadal D.A.S., a v spolupráci s ňou som nechal vypracovať odborný výpočet škody vozidla, podľa ktorého sa nemohlo jednať o totálnu škodu. Havarijná poisťovňa však trvala na svojom, až sa prípad dostal na súd, kde ďalší posudok, nariadený súdom, potvrdil správnosť žaloby a poisťovňa mi musela doplatiť to, čo mi právom patrilo. A to 2 200 EUR. Za dosiahnutie spravodlivosti by som zaplatil 830 . Našťastie som nemusel, pretože všetko kryla moja poistka ochrany práv.“

O niečo starší Ján zas prišiel kvôli nadbytočnosti o zamestnanie. Odstupné mu však teraz už bývalý zamestnávateľ odmietol zaplatiť. Ján to nemienil nechať len tak. „Oslovil som D.A.S., aby preverili, či na odstupné nárok mám. Právnik si preštudoval podklady a potom vyzval môjho zamestnávateľa, aby mi vyplatil odstupné. Dodnes neviem, aké zákony a paragrafy pritom využil, dôležité je, že som dostal svojich 1 380 € odstupného a nič ma to nestálo. Overoval som si to, za takúto právnu pomoc by som zaplatil takmer 300 €.“

Kedy sa môže hodiť poistenie ochrany práv?

Kedykoľvek. Každý, kto žije v krajine, ktorá sa riadi zákonmi, má práva aj povinnosti, no iba ten, kto sa tým živý, dokonale ovláda legislatívu. Pritom sme denno-denne účastníkmi vzťahov, ktoré majú aj svoju právnu stránku. Sme niečia rodina, niečí zamestnanci alebo zamestnávatelia, sme klienti, pacienti, účastníci cestnej premávky, kupujeme, predávame, užívame služby…

Podľa štatistík D.A.S. sa poistenie ochrany práv na Slovensku najčastejšie využíva pri:

pracovnoprávnych sporoch (nevyplatené mzdy, porušovanie zmlúv zo strany zamestnávateľov)

pri ochrane spotrebiteľov (neuznané reklamácie, klamanie spotrebiteľov)

pri poistných sporoch (pochybnosti o správnom postupe zo strany poisťovne, krátenie alebo nevyplatenie poistného plnenia)

a pri náhrade škody (najmä pri poškodení motorových vozidiel).