1. Zámerne zabúdajú robiť veci

Pasívne agresívni ľudia sú radšej vnímaní ako roztržití než nepríjemní. Namiesto toho, aby si posunuli termín odovzdania projektu, jednoducho tvrdia, že naň zabudli. Alebo tvrdia, že zabudli urobiť rezerváciu v reštaurácii, pretože reálne ani nechceli ísť.

 

  1. Povedia áno, aj keď nemajú v úmysle vec urobiť

V snahe vyzerať  milo, pasívne agresívni šudia nezvyknú hovoriť nie. Napríklad ignorujú pozvanie, aby mohli neskôr tvrdiť, že ho nedostali.  Často na priamu otázku odpovedia áno, aj keď nemajú najmenšiu chuť urobiť to, s čím súhlasili. V snahe ujsť pred nepríjemnosťami často rušia plány na poslednú chvíľu kvôli chorobe či inej neodkladnej záležitosti.

 

  1. Sú podrazuchtiví

Nejde o to, že pasívne agresívni ľudia nezdieľajú svoje názory – skôr to robia nesprávnym spôsobom. Zvyknú sa často sťažovať na iných okrem osoby, na ktorú sa sťažujú. V konečnom dôsledku takéto správanie ničí vzťahy a nerieši žiadne problémy.

 

  1. Sú neefektívni

Pasívne agresívni ľudia sú tvrdohlaví. Namiesto toho, aby povedali že majú s projektom problém, odkladajú ho a čakajú, kým to niekto neurobí za nich.

 

  1. Vyjadrujú odpor s úsmevom

Pasívne agresívni ľudia neprejavujú svoj hnev a nespokojnosť otvorene. Mnoho z nich skrýva tieto emócie sa široký úsmev. Bez ohľadu na to, ako veľmi nesúhlasí s názorom iného, bude tvrdo pracovať na tom, aby sa javil akoby naplno súhlasil.

 

  1. Túžia po pomste

Pod maskou úsmevu sa často skrýva túžba potrestať tých, ktorým chcú ublížiť. Pasívne agresívni ľudia sú často schopní ísť do krajnosti, aby dosiahli pomstu. Nebýva to však priamočiare – ide skôr o nahnevaný email alebo šírenie fám po kancelárii.

 

  1. Hrajú sa na bezmocných

Pasívne agresívni ľudia neveria, že majú kontrolu nad svojim životom.  Radšej presviedčajú samých seba, že sa s tým nič nedá urobiť. Takýto pasívny prístup však nič nerieši a prináša len ďalšie problémy.

 

  1. Idú do krajnosti, aby sa vyhli konfrontácii

Dokonca aj keď sú hlboko urazení, pasívne agresívni ľudia sa vyhýbajú konfrontácii. Väčšinou odbijú človeka vetami typu: „To je ok.“ „Nevadí.“ „Nemusíš sa starať o moje pocity!“ Odmietajú si pripustiť, že ich city boli zranené.

 

  1. Manipulujú ľuďmi

Pasívne agresívni ľudia využívajú manipulačné techniky na dosiahnutie cieľov. Namiesto toho, aby nás požiadali, nech odnesieme ťažkú krabicu, budú sa sťažovať na bolesti chrbta.

 

Ak ste náchylní na pasívne agresívne správanie, existujú spôsoby, ako sa im vyhnúť a byť viac asertívny. Keď budú vaše slová totožné s vašimi pocitmi, budete viesť autentický život.  Ak príznaky pasívnej agresivity prejavuje váš priateľ či kolega, skúste mu pomôcť. Umožnenie osobe s pasívnou agresiou vyhýbať sa zodpovednosti, ešte viac posilňuje jeho správanie.