Časť zmätku vychádza zo slova depresia sama, čo znamená, že je to len nejaký druh prchavej emócie. Avšak klinické použitie termínu odkazuje na skutočnú chorobu – oslabujúci zdravotný stav postihujúci milióny dospelých. Depresia interaguje s mnohými vonkajšími faktormi ako je stres, sociálno-ekonomické a kultúrne faktory, zneužívanie, trauma a ďalšie. Ale podmienky sú biologicky riadené, prinášané pri súhre medzi genetikou a hormonálnymi a neurochemickými zabezpečovacími mechanizmami v mozgu a v tele.

Pre laickú verejnosť je náročné, aby pochopila, že depresia nie je kvôli morálnemu zlyhaniu, či slabosťou alebo nedostatkom vôle. Ak chcete byť užitoční pre blízkych, ktorí bojujú s epizódami depresií, vyhnite sa týmto 5 komentárom:

  1. “Prečo jednoducho neurobíš niečo, aby si sa z toho dostal?”

Ľudia, ktorí nie sú v depresii majú prirodzený strach z pasivity a ochrnutia, ktoré často vidieť na postihnutých jedincoch. V našej samo-motivovanej spoločnosti, môže byť naša inštinktívna reakcia povedať niekomu: „vstaň a zmeň svoj osud“. Kým je takýto impulz celkom pochopiteľný, môže človek v depresii cítiť ešte väčšie zúfalstvo, keď počuje tieto slová. Sami by si priali viac než čokoľvek iné, aby „to prešlo,” ale jednoducho to nejde. Ich úroveň energie a sebavedomia sa odrazili od dna. Ak majú vážne depresie, ich nálady, súvisiace myšlienky a správanie sú mimo ich kontroly.

  1. “Prečo nemôžeš byť jednoducho šťastný?”

Depresia spôsobuje, že vaša myseľ sa sústredí na negativitu a smútok. Zatiaľ čo niektoré formy terapie môžu postupne podporiť ľudí, aby reálne otestovali svoje negatívne myšlienky, nie je to automatický alebo okamžitý proces. Tento druh terapie je viac o dosiahnutí vyrovnaného vnímania sveta okolo seba a prijímania dobrého aj s tým zlým. Zameranie sa len na umelé šťastie môže byť skľučujúce a odcudzujúce pre niekoho, kto nie je schopný vidieť ho práve v danej chvíli. Neexistuje žiadne rýchle riešenie a trvať na tom, alebo očakávať, že je, bude len posilňovať ich pocity beznádeje a sebadeštrukcie.

  1. “Drž sa ďalej od liečby a liekov.”

Ľudia sa často boja požiadať o pomoc, kvôli „nálepke“ duševnej choroby a odhalenia nedostatku sebaovládania. Môžu sa báť diskutovať o osobných záležitostiach s cudzím človekom, alebo pochádzajú z kultúry, kde diskutovanie o emóciách alebo rodinných problémoch je považované za hanebné. Lieky sú tiež zvlášť znepokojujúce, vzhľadom k toľkým príbehom o závislosti, nebezpečných vedľajších účinkoch a všeobecným strachom zo zmeny alebo “straty” samého seba. Drvivá väčšina vedeckých štúdií a výskumov však ukazuje výhody psychoterapie a starostlivo monitoruje uvážlivé použitie vhodného lieku. Cvičenie, zdravý životný štýl a strava môže tiež pomôcť zotaveniu sa z depresie, ale niekedy to nestačí. To najlepšie pre ľudí je mať otvorenú myseľ a podporovať dobre informované rozhodnutia o ich možnostiach liečby a zotavovania sa.

  1. “Vôbec to nie je až také zlé.”

Iste, v porovnaní s hladujúcimi deťmi vo vojnovej zóne, nikto na tom nie je horšie. Ale o to nejde. Depresia je sebestačný, vnútorný stav postihnutých jednotlivcov. Často perfekcionizmus a tvrdosť k sebe samému sprevádzajú tento náladový stav; v ťažkých prípadoch sa môžu tieto myšlienky stať takmer až psychotickými alebo dokonca bludmi. Videli sme spáchať samovraždu bohaté a milované celebrity, pri ktorých sa zdalo, že majú všetko. Nemôžeme predpokladať, že cyklus sebadeštrukcie v depresívnej mysli je ľahko zanedbateľný a nemali by sme ani konštatovať, že títo jednotlivci sú nevďační alebo sebeckí.

  1. “Mal by si prestať byť tak negatívny.”

Môže byť ťažké, pohybovať sa okolo niekoho s depresiou; ich slabá energia a mrzutá nálada môže byť infekčná. Ľudia inštinktívne prepnú na spätný chod od nepohodlia v prítomnosti týchto pocitov, a niekedy aj otvorene vyjadrujú nevôľu alebo úzkosť smerom k postihnutému jedincovi. Ale depresívny človek už dávno prežíva kritiku aj sám k sebe. Cíti sa veľmi osamelý, a keď počuje, ako iní kritizujú jeho depresívne správanie, izoluje sa, čo len ďalej prehlbuje jeho stav. Byť oporou, nesúdiť a nebrať si niekedy podráždenosť, či negatívne myšlienky človeka v depresii osobne, je oveľa užitočnejšie na jeho zotavenie.

Jedinec postihnutý depresiou sa môže cítiť ako na najosamelejšom mieste na svete. Ľudia, ktorí to s ním myslia dobre môžu niekedy hovoriť veci, ktoré pochádzajú iba z ich vlastného nepokoja a obáv, ale bez základného pochopenie toho, ako také veci majú dopad na niekoho v nekontrolovateľnom cykle negatívnych myšlienok a beznádeje. Najlepší spôsob, ako pomôcť je poskytovať bezpodmienečnú podporu, uistenie, že ich stav sa týka choroby, ktorá môže byť liečená a smerovať ich k príslušných zdrojom pomoci. Potom môžete vykonať skutočnú zmenu pre svojho priateľa alebo človeka, na ktorom vám záleží.