Negatívni ľudia vám môžu spôsobiť problémy aj na osobnej úrovni. Je dôležité rozpoznať, kedy sa votrú do vášho života neželaným spôsobom. Niekedy totiž ovplyvňujú vaše myšlienky, správanie a pocity. Je dôležité znovu získať vašu osobnú silu a zostať mentálne silní.

Tu je 5 stratégií, ktoré vám vrátia vašu silu a redukujú vplyv, ktorý majú negatívni ľudia na váš život:

1. Strážte si váš čas

Negatívni ľudia vás oberajú o množstvo času, dokonca aj keď s nimi práve nie ste. Nedovoľte im oberať vás o čas a energiu! Radšej ako sa sťažovať na ľudí, ktorých nemáte radi, sa venujte príjemným témam. Namiesto trávenia času myslením na osobu, ktorú nemusíte, zapnite si rádio a počúvajte hudbu, ktorá redukuje váš stres. Obmedzte čas, ktorý venujete rozprávaniu a mysleniu na negatívne osoby.

2. Vyberte si váš postoj

Tráviť čas s negatívnymi ľuďmi môže byť najrýchlejšou cestou k zničeniu vašej dobrej nálady. Ich pesimistické postoje môžu znižovať vašu motiváciu a zmeniť spôsob, ako sa cítite. Pokúste sa vedome si vybrať váš postoj. Vymyslite si vetu, ktorú si budete v ťažkých chvíľach opakovať a pomôže vám zostať dobre naladení.

3. Presmerujte vaše myšlienky

Negatívni ľudia často ovplyvňujú vaše myšlienky. Možno, že ste rozptýlení postojom vášho kolegu, kvôli čomu nedokážete produktívne prispieť k stretnutiu. Dávajte si pozor na zmenu vašich myšlienok pri negatívnych ľuďoch. Čím viac myšlienok im venujete, tým menej sa venujete produktívnym veciam.

4. Vyberte si správať sa produktívne

Negatívni ľudia z vás môžu vyniesť na povrch to najhoršie, ak si nedávate pozor. Za normálnych podmienok pokojný a milý človek môže vybuchnúť, pretože už neznesie viac negativity. Aj keď máte sklon hovoriť: “Ja z tej osoby asi zošaliem”, práve tým jej dávate väčšiu moc nad vašimi pocitmi. Keď konáte spôsobom, ktorý sa nezhoduje s vaším bežným správaním, prijmite za to zodpovednosť. Kontrolujte vaše emocionálne reakcie a zostaňte verní vašim hodnotám napriek okolnostiam.

5. Hľadajte pozitívnych ľudí

Je ťažké pozrieť sa na svetlú stránku, keď ste obklopení negativitou. Hľadajte pozitívnych ľudí, aby ste zostali v rovnováhe. Rovnako, ako vám negatívni ľudia dokážu pokaziť deň, môžu pozitívni ľudia rozžiariť vašu dušu. Identifikujte pozitívnych ľudí vo vašom živote a trávte s nimi pravidelne svoj čas, pretože vás to môže pozitívne “nakopnúť” aj v ťažších chvíľach.

Urobte rozhodnutie o tom, že už nenecháte negatívnych ľudí určovať, ako sa cítite, rozmýšľate a správate. Vezmite si vašu silu späť a sústreďte svoj čas a energiu na to, aby ste sa stali lepšími!