Podľa americkej psychologičky Terri Orbuch (autorky knihy ,,5 jednoduchých krokov, aby sa vaše manželstvo dostalo od dobrého ku skvelému“) uvedomenie si rozdielov medzi vami a vaším partnerom povedie k silnejšiemu a šťastnejšiemu vzťahu v dlhodobom horizonte.

3 veci, ktoré musia muži pochopiť vo vzťahu so ženami:

  1. Konflikt pretrváva. Moje dlhodobé štúdie o manželstve ukázali, že ženy sú na konflikty a problémy, ktoré vznikajú vo vzťahoch oveľa citlivejšie ako muži. Keď žena s niečím nesúhlasí, zotrváva to v jej mysli dva až tri dni. Prehráva si to znova a znova. Chce namietať aj ďalší deň. Naproti tomu, keď muži majú konflikt so svojou partnerkou, akonáhle už bolo niečo povedané, je to aj vyriešené. Konflikty sa v ich mysliach nezdržiavajú dlho. Dávno sa presunuli k premýšľaniu o niečom inom.
  2. Nesnažte sa veci napraviť. Muži musia pochopiť, že keď ženy majú problém a chcú sa s ním podeliť, nepotrebujú tento problém hneď aj vyriešiť. Muži chcú napraviť alebo vyriešiť problémy, keď ho žena predloží. Ženy jednoducho chcú empatiu, byť vypočuté a pochopené.
  3. So ženami sa dá zblížiť prostredníctvom reči. Ženy tvoria putá a cítia sa bližšie k ostatným tým, že spolu hovoria a zdieľajú osobné informácie. Čas strávený rozhovormi je pre ženy terapeutický. Ak chcete, aby žena k vám mala blízko, potrebuje, aby k vám mohla byť otvorená a takisto vy k nej. Väčšina mužov udržiava väzby tým, že robí aktivity s ostatnými (poker, šport), ale ženy cítia blízkosť jednoducho – zhováraním sa.

 

3 veci, ktoré musia ženy pochopiť vo vzťahoch s mužmi:

  1. Potrebujú potvrdenie od svojich partnerov.Toto potvrdenie znamená, do akej miery sa cítite milovaný, zaopatrený, ocenený alebo špeciálny. Štúdie ukazujú, že dlhodobé vzťahy sú také, v ktorých sa muži cítia utvrdení. Ženy tiež cítia potrebu vedieť, že je o nich postarané, ale majú na to veľa iných ľudí – môžu získať potvrdenie od sestry, priateľov, svojej matky, dokonca aj susedov a spolupracovníkov. Muži však, zvyčajne nedostávajú potvrdenie od nikoho okrem svojich partnerov.
  2. Všímajte si, čo robia, a nie to, čo hovoria. Muži sú zameraní na akciu. Majú problémy slovne vyjadriť svoju lásku. Môžu sa naučiť verbalizovať svoje pocity, ale je viac pravdepodobné, že vyjadria svoju lásku tým, že niečo spravia, skôr ako tým, že niečo povedia. Napríklad veci ako natankovanie plnej nádrže vášho auta, upratovanie alebo príprava kávy v dopoludňajších hodinách. Zdá sa vám to romantické? Možno to nie je podľa vašich štandardov, ale pre mužov je láska práve o tom.
  3. Diskusia môže byť problém. Muži sú neradi kritizovaní. A keď ženy vyvolajú potrebu zmeniť niečo vo vzťahu alebo len na samotných mužoch, môžu si to interpretovať ako kritiku. Ženy môžu mať na srdci tie najlepšie úmysly, ale muži vidia iba problém, ktorý vznikol navyše ich vinou. Keď nabudúce budete v pokušení hovoriť o vašom vzťahu, ako prvé svojho partnera pochváľte alebo vyjadrite uznanie. Až potom s elánom prejdite do diskusie o potrebných zmenách.