„Stretávame sa s tým, že mnohé firmy, aj keď využívajú mailing ako dôležitý nástroj v rámci marketingového mixu, nepoznajú jeho základné pravidlá. Sme presvedčení, že dobre pripravená e-mailová kampaň môže výrazne pomôcť firme v dosahovaní obchodných cieľov. Považujeme za dôležité edukovať firmy a korporácie v tejto oblasti a veríme, že aj touto jednoduchou infografikou im pomôžeme správne nastaviť e-mailové kampane,“ hovorí Jakub Olexa zo spoločnosti Mailkit.

Na čo teda netreba zabúdať pri príprave e-mailovej kampane?

1. Vhodný predmet a odosielateľ

Predmet správy a meno odosielateľa je prvé, čo príjemca vidí a na základe čoho sa rozhoduje, či daný e-mail otvorí alebo nie. Predmet by preto mal byť krátky a pokiaľ možno i atraktívny. To zvyšuje pravdepodobnosť, že príjemca správu otvorí. Krátke ale výstižné predmety zaznamenávajú väčšiu úspešnosť ako nič nehovoriace dlhé súvetia.

2. Pripravený zoznam príjemcov

Dobre pripravená databáza je kľúčom k úspechu. Najdôležitejšie sú dáta, ktoré pomáhajú s personalizáciou kampane. Je nutné poznať meno, priezvisko, adresu, informácie o už zakúpenom tovare, dátum posledného nákupu a pod. Často je veľká väčšina týchto dát dostupná v existujúcom firemnom informačnom systéme, je však nutné tieto dáta pripraviť do takej podoby, aby čo najlepšie odrážali potreby pripravovaných e-mailových kampaní.

3. Atraktívna forma posolstva

Je nutné zaujať nápadom a originalitou. E-mailová kampaň by mala mať vlastnú identitu a nemusí to byť len o vzhľade mailingu. Faktor odlíšiteľnosti môže byť aj napríklad štýl písania obsahu mailu.

4. Formálny obsah e-mailu

Zo zákona musí každé obchodné posolstvo obsahovať platný odkaz pre odhlásenie a platné kontaktné údaje odosielateľa. Netreba však zabúdať ani napríklad na odkaz na preposielanie správy priateľom, informácie o tom, na základe čoho je správa príjemcovi zasielaná a na akú e-mailovú adresu je možné príjemcu požiadať o pridanie adresy do adresára.

5. Pozor na chyby

Kontrola obsahu je nevyhnutná. Názvy produktov a služieb musia byť napísané správne a rovnako správna by mala byť aj gramatika a štylistika obsahu. Už raz odoslaný e-mail nemožno vrátiť späť a preto je dôležité myslieť na kontrolu.

6. Personalizované posolstvo

Kampane by mali byť personalizované tak, aby sa maximalizovala pridaná hodnota e-mailu. Personalizáciou sa rozumie nielen vloženie oslovenia konkrétneho príjemcu, ale predovšetkým obsah kampane upravený na mieru každému adresátovi.

7. Odkazy a ich sledovanie

Aby bolo možné správne vyhodnocovať dopad kampaní, je nevyhnutné zaistiť sledovanie umiestnených e-mailov. Pred odoslaním kampane treba skontrolovať funkčnosť odkazov – či sú správne, či sú smerované tam, kde je to potrebné a či je nastavené sledovanie funkčné.

8. Zobrazovanie e-mailu

Každý príjemca si môže zobraziť e-mail na rôznych zariadeniach. Preto je dôležité, aby bol e-mail dobre zobrazený a zrozumiteľný na rôznych zariadeniach a za každých okolností.

9. Cielenie

Je dôležité dôkladne zvážiť čo, kedy, komu a v akom intervale zašleme. Správy je nutné zasielať tým príjemcom, u ktorých je predpoklad, že majú záujem o dané informácie. Podnetné sú informácie, ktoré pripomenú príjemcovi, že na daný tovar má napríklad teraz zľavu. Pomocou mailingu je možné príjemcu požiadať napríklad o recenziu na daný tovar alebo službu.

10. Vyhodnocovanie kampaní

Štatistiky sú základom pre hodnotenie kampane a zároveň dôležitou spätnou väzbou pre vylepšovanie pripravovaných kampaní. Je dôležité porovnávať výsledky kampaní medzi sebou a sledovať trendy.