Vieme, že odmietnutie naozaj bolí, ale môže tiež spôsobiť škodu našej psychickej pohode, ktorá je omnoho viac ako len emočná bolesť. Tu je 10 menej známych faktov, ktoré popisujú rôzne účinky odmietnutia na naše emócie, myslenie a správanie.

1. Odmietnutie ide ruka v ruke s fyzickou bolesťou v mozgu.

Štúdie fMRI ukazujú, že keď zažívame odmietnutie, aktivujú sa v našom mozgu rovnaké oblasti, ako keď zažívame fyzickú bolesť. To je dôvod, prečo odmietnutie tak bolí.

2. Tylenol redukuje emočnú bolesť z odmietnutia.

Keď výskumníci skúmali podobnosť bolesti z odmietnutia a fyzickej bolesti, dali niektorým účastníkom výskumu tylenol predtým, než si spomenuli na zraňujúcu udalosť. Účastníci, ktorí užili tylenol, udávali významne menšiu emočnú bolesť ako účastníci, ktorí dostali iba cukor.

3. Odmietnutie slúžilo životne dôležitej funkcii v našej evolučnej minulosti.

V čase lovcov a zberačov byť vylúčený zo skupiny znamenalo takmer istú smrť. Evoluční psychológovia preto predpokladajú, že mozog si vyvinul varovný systém, ktorý nás upozorní na riziko odmietnutia. Tí, ktorí pociťovali odmietnutie ako viac bolestivé, získali evolučnú výhodu – mohli napraviť svoje správanie a v dôsledku toho zostať súčasťou kmeňa.

4. Sociálnu bolesť môžeme opätovne prežiť intenzívnejšie ako fyzickú bolesť.

Pokúste sa vyvolať z pamäti zážitok, kedy ste cítili fyzickú bolesť a nič významné nepocítite. Potom si spomeňte na zážitok odmietnutia a budete odrazu zaplavení pocitmi, ktoré ste mali v tom čase. Náš mozog uprednostňuje zážitky odmietnutia, pretože sme sociálne bytosti.

5. Odmietnutie destabilizuje našu potrebu spolupatričnosti.

Všetci máme základnú potrebu patriť k skupine. Keď sme odmietnutí, táto potreba sa stáva destabilizovanou a narušenie spojenia, ktoré cítime, prispieva k našej emočnej bolesti. Opätovné spojenie s tými, ktorých máme radi, ktorí si nás vážia a akceptujú nás, poskytuje úľavu od emočnej bolesti z odmietnutia.

6. Odmietnutie prináša hnev a agresiu.

Násilie u adolescentov je častejšie vyvolané odmietnutím ako drogami, chudobou alebo členstvom v zlej skupine. Už aj jemné odmietnutie môže viesť ľudí k agresívnym činom. Násilie voči ženám či vyčíňanie vyhodeného zamestnanca sú tiež príkladmi agresie spôsobenej odmietnutím. Tá môže byť však obrátená aj na seba samého.

7. Odmietnutie ničí našu sebaúctu.

Často odpovedáme na odmietnutie vo vzťahoch hľadaním chyby v nás samých, čím znižujeme svoju sebaúctu. Väčšina takýchto odmietnutí je však spôsobená nedostatkom súladu, chémie, nesúladu v životnom štýle a podobne. Obviňovanie sa a útočenie na našu sebahodnotu iba prehlbuje pocity emočnej bolesti a sťažuje proces uzdravenia.

8. Odmietnutie dočasne znižuje IQ.

Keď si ľudia mali spomenúť na zážitok odmietnutia a znovu ho oživiť v mysli, malo to významný negatívny vplyv na ich skóre v inteligenčných testoch, testoch na krátkodobú pamäť a rozhodovanie. Okrem toho, keď sa neustále točíme okolo udalosti odmietnutia, ani naše celkové myslenie nie je jasné.

9. Odmietnutie nereaguje na rozum.

Participanti sa zúčastnili výskumu, v ktorom boli odmietnutí cudzincami. Prekvapivo, aj keď im bolo povedané, že odmietnutie nie je skutočné, malo to len malý vplyv na emočnú bolesť, ktorú participanti cítili.

10. Existujú spôsoby, ako liečiť psychologické rany, ktoré odmietnutie spôsobí.

Ide o prevenciu psychologických, emočných, kognitívnych a vzťahových následkov. Aby sme to robili efektívne, musíme utíšiť našu emočnú bolesť, redukovať hnev a agresiu, ochrániť našu sebúctu a stabilizovať našu potrebu spolupatričnosti.